Újdonságok a WinDirect 1.6 verzióban

CommitKft

Csak hogy ilyen is elérhető legyen…

Az újabb verzió újdonságaihoz kattintson IDE!

 

Új szolgáltatás, változtatások

 • Bizonylatkezelés

  • „Limitációs funkció” a bizonylatkezelésben

  • Gyorsított végrehajtás és több belépési pont a scriptekben.

  • A „túlzott átvitelt” (magyarul a átvitel után a mennyiség növelését) a rendszer megfelelően lekezeli, nem ad hibát az esetek többségében (csak a megfelelő mennyiséget írja jóvá).

  • A származtatás számítások jelentősen gyorsultak

  • A mennyiségre rendezés a maradékokat (ha elég kevés a maradék), 0-nak tekinti. Ez a mennyiség a készlet pontosságával azonos.

 • Készlet:

  • Raklapkezelés (regisztráció, ki- és bemozgatás, átrakás, megbontás)

  • Raktártérkép

  • Árualap kezelés (potenciális készlet szétosztása adott időpontra a vevői rendelések között)

  • A termék-attributum (sorozatszámok, címkék) ablakok átalakultak, részletesebb információkat tartalmaznak

  • Termékre lehet többféle nyelven leírást felvenni.

  • Termékre felkerült a bruttó és nettó súly.

  • Újfajta visszamenőleges számítási módszer (VACS), kevésbé visszalépés érzékeny, effektívebb (gyorsabb) számítási módszer nagy adathalmazokra.

  • Visszamenőleges leltár, és leltár stornózási lehetőségek

  • A mozgások felület segítségével átrendezhetők

  • Visszárukon is van címke és sorozatszámkezelés

  • Visszáru visszakeresi a megfelelő kitárolást lehetőség szerint, így a visszatárolási érték a kitároláskori készletérték lesz.

  • Termék gyorsinfó hívható általánosan is (Áruforgalom/Termék gyorsinfó), vagy adott browserekről (Kimenő számla, Kitár, Vevői rendelés, Vevői ajánlat). Ez a lista a termék készletét és árát jeleníti meg.

  • A kommissió direkt értékesítés felé is rendezhető.

  • Kapacitás/raktárhely kezelés is megoldható, hogy raktárhelyen kívülre is lehessen tárolni

  • A sorozatszámok, címkék szűrhetővé vált

  • Korlátozni lehet a visszamenőleges készletműveleteket időben, visszafelé.

  • Kizárható a készletben a negatív állapot teljes mértékben.

  • A sorozatszámok, címkék ablakba bevezettük a keresés-helyettesítés funkciót

 • Könyvelés:

  • Több, párhuzamos számlatükörbe történő feladás.

  • A feladási és a kontírozási definíciók kezelése nem növeli már a szerver memóriahasználatát

  • A definíciók cache-elhetővé váltak

  • Árfolyam-különbözet elszámolása analitikai szintre került

  • ÁFA bevallás finomodott, a kimutatás soraiban megtekinthetőek az egyes beleépült tételek (lefúrás)

  • Bizonylatok újrafeladhatóvá váltak

  • Tárgyi eszköz nyilvántartás: terven felüli écs. visszaírás nyilvántartás, pontosított, kényelmesített écs. számítás

  • Gyorskontír esetén fiktív költséghelyre is lehet leosztani költséget.

  • Főkönyvi készlet egyeztető segítségével lehet egyeztetni az analitikát és a főkönyvet, lefúrásos eszközzel.

 • AManDA:

  • Megvalósult a minőségellenőrzés modell (QC néven).

  • A költségleosztás főkönyvi számra is ajánl, projektekre is lehet osztani költséget.

  • Utólag is lehet gyűjtőket rendelni, lezárt gyártáshoz.

  • A gyártáson Ctrl+C, Ctrl+V segítségével lehet másolni az egyes elemeket.

  • Egy technológiai utasításnál lévő műveletet általánossá tehetünk

  • Rendelésen és gyártáson elérhető a gyártás optimalizáció: technológiai utasítás alapján történő automatikus ütemezés készlet és erőforrás alapján.

  • Újfajta kimutatás: Önköltség tábla, és ennek részletezése

  • Gyűjtések újraszámíthatók

  • Műszak kiemelés az idődiagramon: ha ez be van jelölve, akkor a mellette kiválasztható a műszak alapján az aktuális műszakra kiemelve nyílnak meg a diagramok.

  • Lehetővé vált gyártások összevonása illetve összehúzása.

  • Termelési eszközök karbantartási nyilvántartása lehetségessé vált

  • Gyűjtők aktuális értéke könnyedén lekérdezhető

  • A műszakok pontosabban figyelembe vannak véve a számításoknál.

  • Automatikus gyártás

  • Műszakvezetői információ, alkalmazotti információ

 • Pénzügy:

  • Analitikai szintre hoztuk az árfolyam-különbség számítást, és a kintlevőség/kötelezettség átértékelést

  • Fizetési felszólítások segédlet

  • Belső folyószámla kompenzációk (partner folyószámlán belül számla és számla között)

 • Betárolásokra tömegesen visszavezethető beszerzési árak

 • Partner (CRM) kezelés:

  • Címek részletesebb kezelése, standardizált címfelvétel (közterület, közterület típus, házszám, stb.)/Megváltozott a címek felviteli módja, az elsőt az alapadat fülön kell megadni címet, a többit lehet a címek fülön, majd alapértelmezetté tehető bármelyik/

  • Irányítószám-település összhang figyelése, célszerűbb, pontosabb rögzítés céljából

 • Projekt kezelés:

  • A projektekbe egyre több bizonylat vonható be, és érhető el a projekt felöl.

  • A projekt a bizonylatok fejlécén átvezethető a tételekre

  • A projektek csoportosíthatók

 • Árak:

  • Kampányárak kezelése

  • Mennyiségi egységek figyelembe vétele az árak számításánál

  • Kedvezményszabályokat lehet címekhez is rendelni

 • Ajánlat és rendelés:

  • Ajánlat esetén megadható az érvényességi határidő

  • Ajánlati szinten is van ajánlati támogatás

  • A vevői rendelésen a potenciális készlet kezelésének egyik módja lehet az, amely a már meglévő pot készlet alapján ajánlja meg a szállítási határidő(ke)t.

  • Szállítői rendelés készítése az előző időszak fogyásai alapján

  • Kimozgatáskor a rendszer figyeli az esetlegesen fennmaradó, még rendezetlen rendeléseket, és ezek alapján a felhasználónak felajánlja a még lehetséges kiszolgálandó tételeket.

  • Új információs lista: Önköltségi előkalkuláció

  • Vevői rendelés sablon (vevői információkkal támogatás a vevői ajánlat, rendelés, kitár, kimenő számla bizonylatok készítéséhez , kampánytermékek, akciós termékek gyors feltöltése ezekre a bizonylatokra)

 • Rendszert átfedő modul: INTRASTAT jelentés nyilvántartás

 

Technológiai újdonság

 • Új kifejezések a script nyelvben:

  • defaults to alapérték értékadás,

  • linked’…or deklaráció függő kifejezés ,

  • or if, and if logikai rövidzár kifejezések (csak akkor értékelődnek ki, ha az előző érték még nem egyértelműen hatázza meg a logikai kifejezés értékét.

  • FormatFloat(float,string):string – lebegőpontos értéket formázó függvény

  • array of void típus kezelése: ilyen típusú tömbök elemei különböző típusúak lehetnek. Létrehozni ilyen tömböt nem lehet, de függvények létrehozhatnak, illetve az események paraméterei lehetnek ilyenek.

  • A szerverben az egyes folyamatok külön ütemezhetővé váltak, prioritás rendelhető hozzá, és ez adatfolyam szinten is képes háttérbe szorítani az alacsony prioritású lefutásokat.

  • A script kezelés statisztikát tud készíteni a meghívott függvényekről, ezáltal profilozni lehet a rendszert, és meg lehet találni azokat a szűk keresztmetszeteket, amelyek lassítják esetlegesen a rendszert. A statisztika a rendszer konzolján (MMC) érhető el, ha bekapcsoljuk.

  • Bekerült az EMERGENCY mód a script kezelésbe. A script észreveszi, ha a lefordított változat inkonzisztensé válik. Ilyenkor az adott folyamatot meg kell szakítania, de átállítja a script rendszert EMERGENCY módba, innentől minden script interpretáltan fut. A rendszer ennek ellenére nem törli a fordítást, a szerver újboli indítása ismét a fordított scripteket fogja használni. Ha viszont EMERGENCY módban fordítunk scripteket, és kimentjük, akkor már csak az újra fordított scripteket menti a rendszer. Fordítás során a rendszer kikerül az EMERGENCY módból.

  • Egy script bejelölhető nem-fordíthatónak.

  • Bejelölhető a fordítás során egy scriptre, de akár az egész scriptrendszerre, hogy abból a részből minden le lett fordítva, a rendszer ne keressen ismeretlen scripteket a fájlrendszerben, azonnal jelezze vissza, hogy nincs olyan script (magyarul: üres a törzse). Mivel ilyen eset sokszor előfordul (például nem megírt események), ez jelentősen gyorsít a rendszeren. A fullcompiler script ezt a jelölést megteszi.

  • A rendszer figyelni tud az aktívan futó lekérdezésekre, így a lekérdezés-gyorsító fordítási procedurája azonnal leállítható, ha aktív adatbázisművelet indul a rendszerben.

  • A rendszer helyesen kezeli az ön-beágyazott scripteket (azaz amikor az INCLUDE pragmában saját magát jelöli ki), illetve a rekurzív beágyazásokat. Nem deklarált függvényeket kétszer (azaz nem ad hibát).

  • A fordítás gyorsult azzal, hogy fordításkor a beágyazott scripteket bent tartja a memóriában, így összetett scriptek fordítása során gyorsul az egész scriptrendszer betöltése.

  • A script struktúrális hibáit (függvény, esemény deklarációk, begin hiányok) részletezve tünteti fel a felhasználó számára.

  • Az IsRerunnableError segítségével megállapítható, hogy olyan kivétel történt-e, amely majd később a rendszert arra készteti, hogy az egész folyamatot újraindítsa (ilyen például az adatbázis-deadlock hiba, vagy HyRollbackAndQuery által generált újraindító kivétel).

  • A scriptkezelés belső nyilvántartása stabilizálva lett.

  • Az eredeti script-profilozás megszűnt.

 • SPOOL gyorsítások:

  • SPOOL fájlszintű cachelése. A szerver saját fájlrendszere mellett memóriában is őrizhet a lenyomatot a SPOOL egy részéből, és lévén ez célszerűbb és gyorsabb adatszerkezetben történik, így az írás és olvasás sokkal gyorsabb. Ez a cache write-through, az irás is a memóriába történik, emiatt a rendszer naplót vezet a változásokról, rendszer konzisztenciális biztonság érdekében. Újrainduláskor a naplót, ha kell, érvényesíteni tudja. A SPOOL fájlrendszerében lévő ini fájlokat biztonságossá alakítja, így az ini állományokba lehet speciális karaktereket is írni. Egyelőre opcionális ennek az ún. inicache-nek a használata, későbbi verziókban ez lesz az alapértelmezés. Ez a cache nem azonos a már régen bevett kliens oldali spoolcache-sel.

  • SPOOL kliens oldali „bin” állományok. Bár a szerveren jó pár adat, például a domain kiegészítések, nyomtatványok, formok és listák továbbá a dataquery-k szöveges formátumban vannak tárolva, és a spoolcache is ezt tárolja, a rendszer ezt a kliens oldalon átalakítja bináris állománnyá, és ezt is letárolja a spoolcache-ben, hogy későbbi beolvasáskor inkább ezt használva egy gyorsabb beolvasást biztosítson. Természetesen ugyanúgy biztosítható a szerverről történő automatikus frissítés.

  • SPOOL mirror. A kliens oldal letölt a szerverről jópár, ún. konfigurációs állományt. Ezek általában dsm fájlok, és a rendszerre nézve statikusnak mondhatók. Hogy ne kelljen minden induláskor letölteni ezeket az állományokat, a rendszer összeállít a szerver indulásakor egy spool.mr fájlt, és a letölthető verzióba tesz fel. Ez tartalmazza a kliens számára fontos dsm fájlok másolatát, és a kliens verzióval letöltheti. A kliens ezek után ebbe fogja elsődlegesen keresni ezeket az állományokat, és csak akkor fordul a szerverhez, ha itt nem találja.

 • Felhasználói felület:

  • Stabilizált GUI (nem modális felbukkanó panelek, dátum szerkesztő)

  • A keresőmezőkben a fel és le nyilakkal mező szinten tudunk keresni, nem kell feltétlenül alkalmazkodnunk az előre definiált mintázathoz. Például kereshetünk külön a Partner nevére vagy a Partner városára és nem kell ehhez beütni a megfelelő számú szeparátor karaktert.

  • Nagy adathalmazokban a megnyitás és a keresés jelentősen gyorsítva lett.

  • Terminálos ablakkezelésben történtek javítások, gyorsult a rendszer. A terminálos keresés kiegészült több funkcióval, a normál klienshez jobban hasonlít. Belső ablakokhoz is rendelhetők gyorsbillentyűk.

  • Az időszakaszokat segítő szerkesztőrendszer stabilizálódott.

 • Továbbfejlesztett hálózati kapcsolat: naplózhatóvá vált, az adatátadás referencia szintre emelkedett, azaz gyorsult az adatáramlás.

 • Adatkezelés:

  • Gyorsabb adatkeresés (parciális kulcs keresése bináris keresés lett).

  • Minden kereső dinamikusan paraméterezhetővé vált (domain kezelés szinten)

  • Hosszú idejű letöltéseket (kizárás alatt lévő lekérdezéseket) képes kilőni a rendszer.

  • Az adatkapcsolati alrendszer közvetlen adatfolyam elérést is biztosít, így megvalósíthatóvá vált a kliens oldalon a gyors értékkészlet-letöltés (például ilyn a számlán a partnertörzsre hivatkozás).

  • Előre megnyitható keresőhalmazok a gyorsabb adatfelvitel érdekében. Alapértelmezésben a partner és a terméktörzs ilyen.

  • A keresőhalmazok szűrhetővé váltak rendszerszinten, ez bizonyos esetekben helyettesíteni tudja a Access.dsm-et, amelynek használata ilyen esetekben problémát jelentet.

  • A rendszer ellenőrzi az adatbázis konfigurációt (például a rekurzív triggereket)

 • Nyomtatványok, listák:

  • A licencjelölés helye és mérete változtatható a nyomtatványokon

  • A nyomtatót előre meg lehet adni (szerverről indított nyomtatás esetén is), akár név szerint, illetve a programba be lehet állítani a nyomtatót, nem feltétlenül az alapértelmezett nyomtatót használja a rendszer.

 • Rendszerszinten lecseréltük a szinkronizációs objektumokat

 • Rendszerszintű naplózási lehetőség, mind az IPC mind az adatbázis hívásokra. A naplózás szűrhető.

 • A szerver memória-menedzsere jobban támogatja a párhuzamosságot, mint eddig (globális block kezelés, párhuzamos memmanagerek).

 • A beépített SMTP szerver támogatja az SMTP autentikációt.

 • Kiterjesztett HTML támogatás:

  • A ctForm (szerver oldalról igényelt felhasználói felület) mechanizmust kiterjesztettük, stabilizáltuk

  • Rendszerbe adathalmaz szinten lehet HTML alapú scripteket rendelni

  • Javascriptből hívható RemoteOperation’ funkció, az AJAX funkció és a DHTML funkciók belső támogatására.

 • Adatbányász rendszer felgyorsult, ugyan a menübe nem generálja a bizonylat tételeket automatikusan, de így sokkal gyorsabb és kényelmesebb (egyszerűbb) lesz a rendszer.

 • Az lekérdező/szerkesztő ablakokban a funkciók többségéhez egyedi gyorsbillentyű rendelhet

 • A rendszer (általában, nem mindenütt, ott ahol tud) figyel arra, hogy a 255-nél rövidebb karakterlánc mezők, ha üres értéket kapnak (‘ ‘), akkor automatikusan NULL értékre váltódik át tartalmuk.

 • Hibakezelés:

  • A hibaüzeneteket a szerver megpróbálja értelmezni, mielőtt a felhasználónak átadja. . A server/describeerror.dsm leírja „pattern” alakban azokat a hibaüzenetformákat, amelyeket tovább kell elemezni. A kliens, ha ilyen hibaüzenettel találkozik, visszaküldi a szervernek, külön elemzésre. Az elemzést után a rendszer lecserélheti a megjelenítendő hibaüzenetet.

  • Ennek segítségével bizonyos adatbázis hibákat (leggyakoribb a DELETE fkey error) elmagyarázhat a felhasználónak – magyarul. Sajnos az elemző is csak abból tud elindulni, amit a felhasználó látna a képernyőn, úgyhogy igazán azt nem tudja megmondani, mit is kéne csinálnia, csak azt, hogy az érzékelt kivételes állapotot mi okozta.

 • A számolótábla (spreadsheet) rendszer kiegészíthetővé vált több szinten is, és támogatja a DExter mezőket.

 • Listák támogatják az adathalmazok felküldését közvetlenül scriptből.