Telephely fejlesztés pályázat nyílt meg a Dél-dunántúli régióban!

CommitKft

2014-ben újra megnyitották a telephely fejlesztésre szolgáló pályázatot a Dél-dunántúli régióban!

Kérjük jelezze, amennyiben Önt érdekli a lehetőség, vagy ha van olyan ismerős cég az adott régióban, akinek hasznos lehet, kérjük továbbítsa az infót a számára.

Mi vállalni tudjuk a pályázat megírását és végigmenedzselését egyaránt, vagyis tehermentesítjük a pályázattal járó adminisztrációktól, a dokumentációkat, benyújtandó anyagokat, nyomon követéseket, jelentéseket mi kézben tartjuk és kezeljük.
Elérhetőségeinken várjuk a visszajelzését.

Alább a részletek a pályázatról:

Támogatás célja
A pályázati felhívás a vállalkozások működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációját és bővítését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, új telephelyek kialakítását, a telephelyek kihasználtságának növelését kívánja elősegíteni, a KKV-k versenyképességének megőrzése, fokozása érdekében, hogy ezáltal közvetve a működésük helyszínéül szolgáló térségek versenyképessége is javuljon. A pályázati felhívás céljának teljesítéséhez a termelő és/vagy szolgáltató tevékenységüket fejleszteni kívánó vállalkozások meglévő, illetve új telephelyeik kialakításával és fejlesztésével járulnak hozzá.

Támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege:
Minimum: 10 millió Ft
Maximum: 60 millió Ft.

Támogatás mértéke
Az elszámolható összköltség arányában igényelhető támogatás mértéke
középvállalkozások esetében: 50%,
mikro- és kisvállalkozások esetében: 60%.

Előleg mértéke
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású projektelemekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a, mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő kedvezményezett esetében 50%-a

Pályázat benyújtásának időpontja:
Benyújtás kezdete: 2014.02.26
Benyújtás utolsó napja: 2014.03.26

Pályázat megvalósításának utolsó napja:
A projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma nem lehet későbbi, mint 2015.06.30.

Pályázók köre
Mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő azon vállalkozások pályázhatnak, melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben (beszámoló kiegészítő melléklete alapján) minimum egy fő volt.
Egy pályázó egy pályázat keretében, egy régión belül egy telephelyet fejleszthet.

Támogatható tevékenységek köre
A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható.

Önállóan támogatható tevékenységek

Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre:

  1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
  2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.


Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek

A felhívás keretében önállóan nem, csak a fenti pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:

  1. Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, ahol az alapinfrastruktúra hiánya, illetve nem megfelelő állapota akadálya a vállalkozás betelepülésének, működésének, illetve továbbfejlődésének.
  2. Eszközbeszerzés, eszköz lízing.
  3. Projekt előkészítés


Kötelező vállalások
A projekteknek az alábbi táblázat szerinti kötelező munkahelyteremtésre vonatkozó indikátorvállalásokat kell tartalmazniuk legkésőbb a projekt fenntartási időszakának utolsó évére vonatkozóan:

 

 

Bázislétszám

Igényelt
Támogatás

0-9,99 fő

10-49,99 fő

50-249,99 fő

250- fő

10-19,99 millió Ft

1 fő

2 fő

3 fő

6 fő

20-29,99 millió Ft

2 fő

3 fő

4 fő

6 fő

30-60 millió Ft

3 fő

4 fő

5 fő

6 fő