Vezetői információk

WinDirect vezetői információk

  WinDirect vezetői információk

  • Teljes körű keresési, szűrési, lekérdezési lehetőség minden WinDirect bizonylaton
  • Öntanuló lehetőségek, mentett gyakori lekérdezések (paraméteresen is)
  • Tetszőleges adat export Word, Excel, PDF, LibreOffice, egyéb formátum (XML, CSV, DSM, stb.) felé tovább-feldolgozásra
  • Elemzési, kimutatási lehetőségek (pénzügyi mérlegek, eredménykimutatások, cash-flow, értékesítési statisztikák, stb.)
  • Költségcentrumok (költséghelyek, költségviselők kezelése, vetítési eljárások)
  • Cash Flow tervezés
  • Egyeztetők (bank, pénztár, bejövő számla, készlet, áfa-főkönyv)
  • Egyéni listák, kimutatások, grafikonok tetszőleges kialakítása
  • Közvetlenül e-mailezhető (többféle formátumban: txt, RTF, BMP, JPEG, HTML, PDF, wmf), faxolható, nyomtatható, lementhető kimutatások
  • Internet böngészőből távolról is elérhető, lekérdezhető aktuális kimutatások (bank, pénztár, kintlévőségek, fekete lista, szürke lista, áfa, készlet, stb.)
  • Távoli mobil eszközön (okostelefon, Iphone, netbook, stb) elérhető vezetői információk
  • Automatikus, rendszeres email küldés az aktuális kimutatásokról, eseményekről, teendőkről (naponta, hetente, havonta, stb.)
  • SMS küldési lehetőség
  • Emailben vagy SMS-ben visszaüzenési lehetőségek, akciók indukálása a rendszerben
  • Integrált Adatbányász modul (a teljes adathalmazból tetszőleges adatok összeválogatása, új lekérdezések, böngészők létrehozása)
  • Integrált Analízis, adatelemző modul (dinamikus, több dimenziós, lefúrásos kimutatások, listák összeállítása, OLAP kocka)

  Részletes leírás

  A WinDirect vállalatirányítási rendszer képes a legmagasabb szinten biztosítani a vállalat vezetése számára a döntésbefolyásoló információkat. Hozzáférés szempontjából is megfelelően zárt a rendszer, a kiválasztott kontrolling jelentések csak a meghatározott jogosultsággal rendelkező, felelős személyek számára elérhetők az ERP-ben.

  Így megvalósítható a gyors, felhasználó-orientált és akár a tartózkodási helytől független információcsere a munkatársak, partnerek, csatolt vállalkozások, fiókok vagy vevők között. A gyors hozzáférés természetesen óriási idő- és költségmegtakarítást is jelent. A WinDirect vállalatirányítási rendszer bevezetésével megszűnik a különböző formátumú adatok ide-oda küldözgetése és az azokban rejlő hibaforrás.

  A WinDirect integrált vállalatirányítási rendszer egyik legnagyobb erőssége az adatok visszakereshetősége, és az erre épülő elemzési, kimutatási lehetőségek sokasága. Ebből a szempontból is, messze a konkurencia előtt járunk. A rendszerben a bizonylatokon keresztül zajló folyamatok ellenőrizhetők, az általános lekérdezési lehetőséggel minden információ visszanyerhető és tálalható kimutatások, táblázatok, grafikonok és általános export-lehetőségek segítségével a menedzsmentnek. Individuális értékeléseket, standard- vagy eltérésjelentéseket is lehet készíteni.

  WinDirect ERP egyik fő erénye, hogy a rendszerbe bevitt minden egyes adatra tudunk keresni, szűrni, válogatni, szelektálni!
  Ez érvényes a felhasználó által Dexter funkcióval felvett új, saját adatmezőkre és adattáblákra is!

  Információk a kontrollingból

  Az elemzésekből, jelentésekből – természetesen – korlátlan mennyiséget készíthetünk, amelyek lehetnek pénzügyi mérlegek, eredménykimutatások, Cash-Flow, értékesítési statisztika, stb.

  Fontos kiemelni a WinDirect vállalatirányítási rendszer öntanuló voltát! Ezalatt azt értjük, hogy lekérdezéseinket elmenthetjük a rendszerben az általunk meghatározott néven, amit onnantól kezdve menüből érünk el – de akár publikálhatjuk is lekérdezéseinket bármelyik rendszert használó felé!

  Így a kevésbé képzett felhasználók is ezek után már menü szinten láthatják a lehetőségeket, és szakértelem nélkül is hatékony lekérdező eszközhöz jutnak.

  Amennyiben a Futásközbeni tervező eszköz is a felhasználó rendelkezésére áll, akkor bármikor lehetséges új nyomtatvány, kimutatás, grafikon elkészítése. Akár egy bizonylathoz több is. A listákat, kimutatásokat, grafikonokat a WinDirect ERP rendszerhez kapcsolódó, futásközbeni szerkesztő modul segítségével, a rendszer bevezetésével foglalkozó cég, de némi kiképzés után akár maga a felhasználó vállalat is elvégezheti.

  Elemzések, kimutatások, jelentések

  Számos, a rendszerbe beépített elemzés áll azonnal a rendelkezésre a vállalati eredmények, növekedések és előrejelzések gyors áttekintéséhez.

  Az elemzésekre, kimutatásokra, jelentésekre a következők egyaránt jellemzőek:

  • Bármikor lehet új lekérdezést létrehozni, amely az adatbázis és a vállalat működésének eddig nem feltárt területeire tud fókuszálni.
  • Az adatkör elemzését a vállalat profiljára lehet szabni.
  • A különböző vezetői rétegek különböző információkhoz férhetnek hozzá, olyanokhoz, amelyek a saját területükre vonatkoznak.
  • NEM szükséges hozzájuk kiegészítő külső szoftver, WinDirect rendszerbe integrálva vannak a szükséges összetevők.
  • egyetlen gombnyomásra előhívhatóak.
  • különböző sablonok, kimutatás- és jelentésminták állnak rendelkezésünkre.
  • automatikus jelentéskészítés.
  • a kimutatásokat csak egyszer kell elkészíteni, azok lementhetőek tetszőleges néven, és az adatok automatikusan aktualizálódnak struktúramódosításnál (pl. új bejövő-, kimenő számlák, stb.)
  • formailag teljesen testre szabhatjuk, céglogót illeszthetünk be, tetszőleges színek, írásmód, betűméretek, stb.
  • kiexportálhatjuk más alkalmazásokba (Word, Excel stb.)
  • közvetlenül e-mailezhetőek (többféle formátumba: txt, RTF, BMP, JPEG, wmf) faxolhatóak, nyomtathatóak, lementhetőek a nyomtatványok közé.

  Rendszerünk lekérdezési, statisztikakészítési módjai a következők:

  1. Egyszerű lekérdezések (Feltételek szűrése)

  Többféle lehetőség van az ún. audit-trail-re, vagyis a rögzített adatok auditálására, elemzésére, összefüggések felfedezésére, kezelésére, következtetések levonására. Az adatbázis böngésző felület jelenik meg az összes alapadatnál, az összes bizonylatnál, stb.

  Az adatbázis böngésző segítségével a WinDirect vállalatirányítási rendszerben az összes – a böngészőn jelen lévő – információ alapján lehet keresni, szelektálni.
  Innen is többféle adatexport-lehetőség adódik, az adatok tovább-feldolgozására, vagy kimutatások (listák, táblázatok) egyéni ízlés szerint készítésére. Ez nagy erőssége a rendszernek.

  A bizonylatok áttekintési módjában alkalmazható szűrés (Feltételek) olyan eszközt ad a legegyszerűbb felhasználó kezébe is, amelynek segítségével könnyedén tudja leszűrni a számára lényeges adatokat, és egy gomb lenyomásával ráállhat az adatot tartalmazó bizonylatra is.

  A gyakorlottabb felhasználók emellett és / vagy / nem logikai kapcsolatokkal is szerkeszthetnek lekérdezéseket!

  2. Adatbányászat

  Az Adatbányász arra a célra szolgál, hogy a vállalatirányítási rendszer mögött lévő adatbázisból, azaz a teljes adathalmazból jól célzott lekérdezésekkel információt szolgáltasson a felhasználók számára. Amennyiben a kívánt információ szóban megfogalmazható és olyan adatokra hivatkozik, amely a WinDirect adatbázisban létezik, akkor a rendszerből az le is kérhető.

  A lekérdezés hatására az ERP rendszerbe be tudnak épülni öntanuló módon ezek az új lekérdezések és így gyakorlatilag a számunkra hasznos funkcionalitással tudjuk bővíteni a saját vállalatirányítási rendszerünket az egyéni ízlésünk szerint.

  Az adatbázis böngésző kiváló tulajdonságai miatt ezen információ tetszőleges részére további válogatásokat, szűréseket, rendezéseket tehetünk, bármely adatra!

  A böngészőben keletkezett eredeti, vagy szűrt adatokat kiexportálhatjuk továbbfeldolgozás céljából Excel felé, szöveges adatállomány felé és ezen keresztül tetszőleges más adatállományba, Word körlevél adatforrása lehet, és ad-hoc kimutatást készíthetünk.

  Meghatározhatjuk, mely adatmezőket akarjuk kiexportálni, sőt azokkal még műveleteket is végezhetünk: összeadhatunk pl. összegeket, átlagot számolhatunk, pl. egy időszak forgalmának átlagát, és nagyobb mennyiség esetén automatikusan egyes mezők értékeit megszámoltathatjuk a rendszerrel.

  A WinDirect adatbányásszal létrehozott lekérdezésekhez formázott űrlapok is szerkeszthetők. Némi tudással olyanok is, amelyeken keresztül adatbázis műveleteket is végre lehet hajtani (adatlétrehozás, szerkesztés, törlés). Ugyanakkor a böngészőhöz további kapcsolatokat, „linkeket” lehet definiálni, hogy az adott vezetői adatot akár valamelyik analitikus szinten ellenőrizni lehessen, a hozzá tartozó bizonylat(ok) adatait feltüntetve.

  Tehát valódi auditálásokat, elemzéseket lehet produkálni az ERP rendszer mögött lévő adatbázis különféle részeiből. Lehetnek ezek a vállalat különféle vezetői rétegeinek szóló elemzések.

  Legjelentősebb előny az, hogy az adatbányász modul birtokában akár helyben, a vállalatnál, helyi szakemberekkel is lehet bővíteni a rendszer tudását, valamint nem utolsó sorban az esetleges hibákat könnyű kiszűrni.

  3. Analízis modul:

  A WinDirect integrált vállalatirányítási rendszer Analízis moduljának alkalmazásával olyan összetett, állandóan bővülő, az új adatokat magába foglaló statisztikát készíthetünk, melyek például összegzik egy-egy időszak forgalmát, egy adott partner adott számláinak, rendeléseinek összértékét, megállapítják egy-egy termék átlagos eladási árát, komplex adathalmaz oszlopainak minimumát, maximumát, stb.

  Fontos, hogy ezek az adatok automatikusan frissülnek!

  Tehát ha pl. a vevő rendelések alapján nyilvántartjuk, ki mennyit rendelt tőlünk, akkor amint lezárunk egy vevői rendelést, annak értéke máris megjelenik az adott Analízis böngészővel létrehozott statisztikán!

  A funkcióval lényegében egy OLAP kockát lehet létrehozni a WinDirect ERP segítségével. A kocka akármennyi dimenzióval rendelkezhet. A létrehozás a hagyományos OLAP-os rendszerektől gyökeresen eltérően – amelyek általában egy archivált állapoton, úgynevezett pillanatfelvételen (snapshot)-on dolgoznak – a WinDirect-ben az élő, naprakész adatokkal is lehet dolgozni, vagyis pillanatrakész elemzési állapot is létrehozható.
  Az adatok szervezettsége hierarchikus, az aggregált értékek a hierarchián tovább-bonthatók, finomíthatók, úgynevezett lefúrási avagy „drill-down” technika segítségével.

  Nagyszerű erénye az Analízis funkciónak, hogy egy adatbázis böngészőre épül, amely vagy egy beépített, vagy akár adatbányásszal létrehozott egyedi adathalmazt tartalmazhat.
  Kihasználva a WinDirect „minden adatra lehet kérdezni / szűrni / válogatni” elvét, így az OLAP kockában megjelenített elemek is a lekérdezés adataitól függenek, így teljesen dinamikus és célirányú elemzések létrehozására alkalmas. Az öntanuló mechanizmus és a személyre szabhatóság, joghoz kötés ennél a funkciónál is kihasználható.

  Az Analízis-böngésző a WinDirect vállalatirányítási rendszerben megtalálható minden bizonylaton és adatbányász-böngészőn. A már létező böngészők behívása egy adatbányászhoz teljesen hasonló ablakot hoz fel, ahol lehetőség van letölteni az adatokat, leszűrni azokat a feltételek gombbal, exportálni azokat, vagy akár az így megszűrt mezőket még tovább elemezni a böngésző saját Analízis-böngészőjével.

  Több böngésző is egymásba ágyazható, az egyikkel kevésbé szűrjük meg az adatokat, az ebből származtatottakkal pedig – ezen adatok egy-egy részhalmazából készíthetünk statisztikát.