Szerviz

WinDirect szerviz modul

  WinDirect szerviz modul

  • Szervizelhető eszközök
  • Saját eszköz vagy külső eszköz szervizelése
  • Sorozatszámok
  • Tartozékok
  • Felelős munkatársak
  • Szervizelhető eszközök eseményei
  • Ad-hoc vagy szerződéses szervizelés
  • Szerviz szerződések
  • Szerviz szerződés érvényessége
  • Projekt munkaszám
  • Rendszeres szervizelés
  • Szerviz műveletsorok
  • Szervizelési egységárak, árengedmények
  • Többféle pénznem
  • Szerviz szerződés költségszámítás
  • Szerviz munkalapok
  • Javítás, felülvizsgálat, karbantartás, üzembe helyezés típusú munkák
  • Térítéses, átalánydíjas vagy garanciális munkák
  • Szervizben vagy helyszínen történő munkák
  • Hibajelenség rögzítése
  • Becsült anyagköltség, becsült munkadíj rögzítése
  • Szerződés típus megjelenítése a szerviz munkalapon
  • Költséghely/költségviselő, költségcentrumok
  • Szerviz megrendelőlap
  • Elvégzett szervizelési műveletek rögzítése
  • Számlázandó vagy nem számlázandó műveletek
  • Felhasznált alapanyagok rögzítése
  • Alapanyagok készlete, alapanyag igény
  • Alapanyag igény alapján szállítói rendelés vagy vevői megrendelő
  • Számlázandó vagy nem számlázandó alapanyagok
  • Behozott, kiadott tartozékok, sorozatszámok
  • Helyszíni kiszállások
  • Fix díj vagy távolságarányos díj
  • Távolsági díj kalkulátor
  • Számlázandó vagy nem számlázandó kiszállások
  • Számlázandó tételek alapján számla generálás

  Részletes leírás képekkel

  A WinDirect Szerviz modul nagyban támogatja azon cégek munkáját, akik szerviz szolgáltatást végeznek, akár önálló főtevékenységként, akár a cég által forgalmazott termékekhez kapcsolódó szolgáltatásként. A szervizelési tevékenység során a cég szerviz munkákat végez a meghatározott szervizelendő eszközhöz kapcsolódóan, műveleteket végez, alapanyagokat használ fel, tartozékokat cserél, helyszíni kiszállásokat végezhet.

  A számlázandó vagy nem számlázandó tételek alapján a rendszer képes legenerálni az ügyfélnek szóló számlát, figyelembe véve, hogy garanciális javításról van-e szó.

   A Szerviz modul központjában a Szervizelhető eszköz áll. Minden szervizelésnek valamilyen eszköz a tárgya. Ezt az eszközt lehet saját eszközként is nyilvántartásba venni, de ha külső (nem a cég által forgalmazott, értékesített) eszköz szervizelése történik, nem feltétlenül muszáj a saját eszköz törzset „terhelni” a másvalakinél lévő eszközökkel. A Szervizelhető eszköz törzsön számos adatát lehet rögzítheteni az eszköznek (eszközfajta, sorozatszám, tartozékai, leírása, stb.). Akár bérbeadható eszközként is nyilvántartásba vehető adott eszköz.

  A Szervizelhető eszköznél megjelennek a Szervizelhető eszköz eseményei. Itt időrendi sorrendben láthatók különféle események, amik adott eszközzel történtek, vele kapcsolatosak. Ilyen események például: beszerzés, előirányzott javítás/szervizelés, javítás/szervizelés munkalap alapján, értékesítés, stb.

  Az eszközhöz rögzíthetők felelős munkatársak, akik adott időszakban illetékesek az eszköz szervizelésében. Az eszközhöz kapcsolt szervizelhető eszköz is társulhat.

  Teljes mérethez kattintson a képekre!

  A WinDirect ERP rendszer Szerviz modulja egyaránt képes kezelni az ad-hoc szerviz munkákat és az előre tervezhető, szerződésszerű szervizelési tevékenységet. Az ad-hoc szerviz munkánál munkalapon hordozza az adatokat, szerződött tevékenységek esetén pedig Szerviz szerződéseken rögzíthetők a feltételek. A Szerviz szerződés adott eszközre és adott partnerre kell, hogy szóljon. A szerződés lehet határozott vagy határozatlan érvényességgel rögzítve. Projektszámot is lehet hozzárendelni az egyes Szerviz szerződésekhez.

  A Szerviz szerződésben rögzíthetők azok a tevékenységek, amelyet a megállapodás szerint a cég rendszeresen végez a partnerének, a szerződés adott érvényességén belül. Ilyen előre definiált tevékenységeket Szerviz műveletsorként lehet felvenni. A Szerviz műveletsorok nem csak egy, hanem több lépéses munkák, szolgáltatások is lehetnek, akár rögzített alapanyag igénnyel együtt. Így a Szerviz szerződésen nem muszáj egyenként felvenni ezeket a tevékenységeket, hanem a tevékenységek Szerviz műveletsorként egységesen is csoportosíthatók és beválaszthatók. A partner adott Szerviz szerződésén megadható, hogy adott tevékenységeket milyen előre tervezett gyakorisággal végez a cég (havonta, hetente, stb. Egy partnerhez több Szerviz szerződés is tartozhat.

  A szervizelési szolgáltatásoknak megadhatók különféle egységárak, kedvezmények, akár többféle pénznemben. Az így felrögzített, szerződés szerinti szerviz tevékenységek, műveletsorok, anyagigények alapján a rendszer képes kalkulálni a szerviz munka várható költségét is.

  Teljes mérethez kattintson a képekre!

  A konkrét szervizelési munka adatai a Szerviz munkalapon kerülnek rögzítésre. A szerviz munkalapon meg kell adni, melyik partner mely konkrét Szervizelhető eszközén történik a munka, szükség esetén melyik Szerviz szerződés keretében történik a munkavégzés. Megadható, milyen típusú szerviz munka történik (javítás, felülvizsgálat, karbantartás, üzembe helyezés), térítéses, átalánydíjas vagy garanciális-e az adott munka. Rögzíthető, hogy a cégnél házon belül, vagy helyszíni kiszállással kell-e végezni a munkát, utóbbi esetben milyen címre kell menni (egy partnernek több címe is lehet, illetve magán a Szervizelhető eszköz törzsön is rögzíthető, a partner melyik címén található az eszköz).

  A rendelkezésre álló információk alapján felrögzíthető a hibajelenség, illetve a szerviz munka becsült anyagköltsége és becsült munkadíja is megadható. A kapcsolt Szerviz szerződés típusa meg tud jelenni a Szerviz munkalapon, tájékoztatva a felhasználót, milyen megállapodás szerint kell kezelni az ügyfelet (VIP partner, szerződéses partner, stb.).

  A rögzített adatok alapján állítható elő a Szerviz megrendelőlap, amit akár az ügyfélnek is ki lehet küldeni, elfogadtatni ill. megrendeltetni a szerviz tevékenység során adódó teendőket, másrészt a szervizes munkatársnak ad információt, melyik ügyfélnél, milyen címen, milyen eszközön, milyen hibajelenség alapján történő tevékenységet kell végezni, milyen feltételekkel.

  A szervizeléshez szükséges alapanyagigény összevethető a cég raktári készletével, szükség esetén beszerzéseket lehet indukálni a rendszerből.

  Teljes mérethez kattintson a képekre!

  A Szerviz munkalapra végül felrögzíthetők a szervizelési munka folyamán elvégzett tevékenységek, költségtényezők. Megadható, milyen műveletek lettek végezve a munka során, milyen alapanyag felhasználások történtek, milyen (sorozatszámos) tartozékok lettek cserélve, milyen kiszállások lettek végezve (a kiszállási díj lehet fix vagy távolságarányos. Utóbbi számításához egy távolság kalkulátor is rendelkezésre áll), mindezek milyen árazással. A munkalapon jelölhető, hogy mely tételek számlázandóak vagy nem számlázandóak az ügyfél felé.

  A számlázandóként jelölt tételek alapján a rendszer képes legenerálni az ügyfél felé küldött számlát a szerviz munkáról.