Projektmenedzsment

WinDirect projektmenedzsment modul

  WinDirect projektmenedzsment modul

  • Projektek létrehozása
  • Projekt bizonylatok
  • Projekt csoportosítás
  • Projekt érvényesség kezelése
  • Szülő projekt
  • Költséghely / költségviselő
  • Tervezett összeg
  • Helyszín, projekt témák
  • Projekt vezető, egyéb résztvevők
  • Résztvevők és témák összerendelése
  • Projekthez tartozó bizonylatok lekérdezése
  • Naptáras eseménynaplók, emailes értesítések eseményekről
  • Az összes WinDirect bizonylaton projekt dimenzió rögzítése, akár tételenként
  • Komplexebb projekt folyamatok, projekt work-flow kezelése az AManDA modul segítésével
  • Terv és tényadatok összevetése
  • Kimutatási lehetőségek projektre vetítve
  • Projektek / munkaszámok szerinti könyvelési lehetőség
  • Projekt szerinti lekérdezhetőség
  • Projekt dokumentációk kezelése
  • Költségelemzés, költségleosztás (alapanyag, direkt, előkalkulált, felmerülő, leosztott)
  • Ütemezés, átütemezés, Gantt-diagramokon
  • Munkalapok
  • Képek, dokumentációk, tervrajzok hozzárendelése bizonylatokhoz, projekt műveletekhez
  • Optimális alapanyag beszerzés
  • Képek, dokumentációk, tervrajzok hozzárendelése bizonylatokhoz, projekt műveletekhez
  • Teljes pénzügyi előkalkuláció
  • Teljes pénzügyi utókalkuláció
  • Időbeliség kezelése (több lépték)
  • Erőforrás-kiosztás (gépek, szerszámok, munkaerők)

  Részletes leírás képekkel

  A WinDirect Projektmenedzsment lehetőséget ad arra, hogy a vállalati folyamatokat projektszemlélettel is kezelhessük. Lényegében a folyamatokhoz tartozó bármely adat diszjunkt projektekre bontható.

  Tetszőleges számú projektet lehet definiálni a WinDirect rendszerben, mindegyiket külön-külön projekt azonosítóval (projekt számmal) ellátva. A projektekhez számos adatot rögzíthet a kezelő: kapcsolódó partner, érvényesség, helyszín, szülő projekt, tervezett összeg, költséghely / költségviselő, leírás. A projekthez meg lehet adni projektvezető munkatársat illetve további résztvevőket, akár ügynöki, külső munkatársakat. A projekteket tetszőlegesen csoportosítani lehet. A projekt eseménynapló és beépített naptár funkció segítségével tetszőleges esemény, teendő, emlékeztető, stb. rögzíthető az egyes projektekkel kapcsolatban. Ezek esedékességéről emailt is képes küldeni a rendszer.

  A projekt felületről az összes bizonylat elérhető és lekérdezhető, ahol csak szerepel az érintett projekt.

  Teljes mérethez kattintson a képekre!

  A projekt azonosító (projekt munkaszám) minden egyes bizonylaton megjelenik (sőt tétel szinten, így akár egy bizonylat külön-külön projektekhez kapcsolódó tételeket is tartalmazhat), így igen részletes analizálási lehetőség adódik a projekttel kapcsolatos beruházásokra, költségekre, nyitott és lezárt feladatokra vonatkozóan. Maga a projekt munkaszámot is jelenthet. Mivel a főkönyv/kontrolling képes projekt/munkaszám szintű könyvelésre, kimutatásokra is, így gyakorlatilag naprakészen elemezhető a projekt állása.

  Komplexebb projekt folyamatok, projekt work-flow kezelésére használható a WinDirect rendszer AManDA modulja, amelynek képességeit a gyártás, termelésirányítás is kihasználja. Itt a projektek műveletek sorozatára is bonthatók. A műveletek egymásra épülve, egymás után következve, de akár paralel is folyhatnak. Sőt, egy műveletbe tetszőleges mélységben további művelet(ek), művelet sorozatok is beágyazhatók. A műveletekhez csatolni lehet tetszőleges formátumú dokumentumokat, rajzokat, képeket, egyéb leírásokat.

  Teljes mérethez kattintson a képekre!

  Minden egyes műveleten, az anyagigény, az erőforrások kezelése (humán-, és eszköz), valamint egyéb gyűjtők megadása lehetséges. Előbbieknek a rendelkezésre állása, kapacitása, időbeli ütemezése, Gantt-diagramokon keresztüli tervezhetősége és követhetősége, utóbbinál pl. bérköltség vagy energiaköltség, stb. alapú gyűjtések lehetnek fontosak. Ezeknek a költségvonzata ugyancsak beépül a projekt önköltségébe!

  A hangsúly tehát a projekt különféle közvetlen és közvetett tényezői, illetve azok költségvonzatainak elemzési lehetőségein van, a terv– és tényadatok kezelésén, ami által a minél precízebb önköltség a kontrollingba, főkönyvbe történő bedolgozását végzi el a WinDirect vállalatirányítási rendszer, elemzés céljából.