Projektmenedzsment

WinDirect projektmenedzsment modul

 • Projektek létrehozása
 • Projekt bizonylatok
 • Projekt csoportosítás
 • Projekt érvényesség kezelése
 • Szülő projekt
 • Költséghely / költségviselő
 • Tervezett összeg
 • Helyszín, projekt témák
 • Projekt vezető, egyéb résztvevők
 • Résztvevők és témák összerendelése
 • Projekthez tartozó bizonylatok lekérdezése
 • Naptáras eseménynaplók, emailes értesítések eseményekről
 • Az összes WinDirect bizonylaton projekt dimenzió rögzítése, akár tételenként
 • Komplexebb projekt folyamatok, projekt work-flow kezelése az AManDA modul segítésével
 • Terv és tényadatok összevetése
 • Kimutatási lehetőségek projektre vetítve
 • Projektek / munkaszámok szerinti könyvelési lehetőség
 • Projekt szerinti lekérdezhetőség
 • Projekt dokumentációk kezelése
 • Költségelemzés, költségleosztás (alapanyag, direkt, előkalkulált, felmerülő, leosztott)
 • Ütemezés, átütemezés, Gantt-diagramokon
 • Munkalapok
 • Képek, dokumentációk, tervrajzok hozzárendelése bizonylatokhoz, projekt műveletekhez
 • Optimális alapanyag beszerzés
 • Képek, dokumentációk, tervrajzok hozzárendelése bizonylatokhoz, projekt műveletekhez
 • Teljes pénzügyi előkalkuláció
 • Teljes pénzügyi utókalkuláció
 • Időbeliség kezelése (több lépték)
 • Erőforrás-kiosztás (gépek, szerszámok, munkaerők)

Részletes leírás képekkel

A WinDirect Projektmenedzsment lehetőséget ad arra, hogy a vállalati folyamatokat projektszemlélettel is kezelhessük. Lényegében a folyamatokhoz tartozó bármely adat diszjunkt projektekre bontható.

Tetszőleges számú projektet lehet definiálni a WinDirect rendszerben, mindegyiket külön-külön projekt azonosítóval (projekt számmal) ellátva. A projektekhez számos adatot rögzíthet a kezelő: kapcsolódó partner, érvényesség, helyszín, szülő projekt, tervezett összeg, költséghely / költségviselő, leírás. A projekthez meg lehet adni projektvezető munkatársat illetve további résztvevőket, akár ügynöki, külső munkatársakat. A projekteket tetszőlegesen csoportosítani lehet. A projekt eseménynapló és beépített naptár funkció segítségével tetszőleges esemény, teendő, emlékeztető, stb. rögzíthető az egyes projektekkel kapcsolatban. Ezek esedékességéről emailt is képes küldeni a rendszer.

A projekt felületről az összes bizonylat elérhető és lekérdezhető, ahol csak szerepel az érintett projekt.

Teljes mérethez kattintson a képekre!

A projekt azonosító (projekt munkaszám) minden egyes bizonylaton megjelenik (sőt tétel szinten, így akár egy bizonylat külön-külön projektekhez kapcsolódó tételeket is tartalmazhat), így igen részletes analizálási lehetőség adódik a projekttel kapcsolatos beruházásokra, költségekre, nyitott és lezárt feladatokra vonatkozóan. Maga a projekt munkaszámot is jelenthet. Mivel a főkönyv/kontrolling képes projekt/munkaszám szintű könyvelésre, kimutatásokra is, így gyakorlatilag naprakészen elemezhető a projekt állása.

Komplexebb projekt folyamatok, projekt work-flow kezelésére használható a WinDirect rendszer AManDA modulja, amelynek képességeit a gyártás, termelésirányítás is kihasználja. Itt a projektek műveletek sorozatára is bonthatók. A műveletek egymásra épülve, egymás után következve, de akár paralel is folyhatnak. Sőt, egy műveletbe tetszőleges mélységben további művelet(ek), művelet sorozatok is beágyazhatók. A műveletekhez csatolni lehet tetszőleges formátumú dokumentumokat, rajzokat, képeket, egyéb leírásokat.

Teljes mérethez kattintson a képekre!

Minden egyes műveleten, az anyagigény, az erőforrások kezelése (humán-, és eszköz), valamint egyéb gyűjtők megadása lehetséges. Előbbieknek a rendelkezésre állása, kapacitása, időbeli ütemezése, Gantt-diagramokon keresztüli tervezhetősége és követhetősége, utóbbinál pl. bérköltség vagy energiaköltség, stb. alapú gyűjtések lehetnek fontosak. Ezeknek a költségvonzata ugyancsak beépül a projekt önköltségébe!

A hangsúly tehát a projekt különféle közvetlen és közvetett tényezői, illetve azok költségvonzatainak elemzési lehetőségein van, a terv– és tényadatok kezelésén, ami által a minél precízebb önköltség a kontrollingba, főkönyvbe történő bedolgozását végzi el a WinDirect vállalatirányítási rendszer, elemzés céljából.