Pénzügy

WinDirect pénzügy modul

  WinDirect pénzügy modul

  • Kimenő / bejövő számlák, kiegyenlítések
  • Gépi vagy kézi számlák
  • Proformák, tetszőleges számú nyomtatvány
  • Export, import számla
  • Több részletben történő kiegyenlítések
  • Pénznemek és árfolyam, eltérő pénznem(ek)ben történő kiegyenlítés, árfolyamnyereség / -veszteség
  • Automatikus árfolyam frissítés MNB alapján
  • Kedvezmény szabályok
  • Költséghely / költségviselő
  • Projekt azonosító tételenként
  • Helyesbítő, jóváíró számlák
  • Scontós számlák
  • Visszatartások
  • Fizetési ütemezések
  • Fizetési határidő kalkulátor
  • Időszaki szétosztás
  • Rendszeres számlázás (kereszttáblás számlázás)
  • Törvényi megfelelőség, naprakész NAV online számlabeküldési automatizmus
  • Online számla infócenter
  • Elektronikus számla kapcsolat (e-számla), EDI megoldások
  • Kimenő / bejövő előlegbekérők
  • Kompenzáció, bejövő / kimenő számlákra
  • Bankok, bankszámlák, bankszámlakivonatok, kipontozási lehetőség
  • Folyószámla információk
  • Kinnlevőségek, tartozások
  • Banki terminál interface, oda-vissza kommunikáció
  • Bankszámla jelenlegi / várható egyenlege
  • Egyeztetés, kamatok, költségek
  • Túlfizetés kezelése
  • Szint alatti hátralék kiegyenlítése
  • Átutalási idő
  • Deviza készletezés
  • Fizetési felszólítás, tömeges fizetési felszólítások, partnerek minősítése
  • Késedelmi kamatok, késedelmi kamat kalkulátor, értesítések küldése
  • Pénztárkezelés, bevételi / kiadási pénztárbizonylatok
  • Deviza pénztárak
  • Pénztárnyitás / pénztárzárás
  • Elszámolásra kiadás / visszavét
  • Címletezés
  • Beszerzési költségek leosztása
  • Cash-flow tervezés, ellenőrzés
  • Költségvetés, pénzügyi tervezés
  • ÁFA kimutatás
  • ÁFA bevallás, ABEV export
  • Intrastat jelentés
  Könyvvizsgálóbarát szoftver

  Részletes leírás képekkel

  A WinDirect Pénzügy modul a rendszer egyik összetett eleme. A pénzügyi bizonylatok rögzítésére szolgál (számlák, előlegbekérők, fizetési felszólítások, bankszámla kivonatok, pénztár bizonylatok, stb.), illetve cég pénzügyi helyzetéről, bankszámlák és a pénztárak állapotáról, a kinnlevőségekről és a tartozásokról kaphatunk naprakész kimutatásokat, még a bizonylatok könyvelését megelőzően.

  A pénzügyi bizonylatok között a legfontosabb a számlázás, hiszen a legközvetlenebb módon ezek generálják a cég bevételét. A WinDirect rendszerből a jogszabályi követelményeknek megfelelően kiállíthatók a kimenő számlák, illetve rögzíthetők a partnerektől kapott bejövő számlák. A felhasználói felület arra ad lehetőséget, hogy a kezelők hatékonyan és gyorsan tudjanak számlát készíteni. Bármelyik számla lehet egy új számla kiindulási pontja, tartalmuk másolható, illetve az ügyvitel egyéb bizonylatai alapján is létrehozható számla. Nyomon követhető ugyanis a „bizonylati fán” egy adott bizonylat cél-, illetve forrás bizonylata(i), ezáltal egy új számlára is egy gombnyomással átvihetők a forrás bizonylat (pl. vevői rendelés vagy kitárolás, szállítólevél) adatai. Avagy egy gyűjtőszámlára is gyűjthetők a különféle, számlázandó előzmények adatai.

  A WinDirectben vállalatirányítási rendszerben tehát gyakorlatilag adatrögzítés nélkül, adatátvitel segítségével készülhetnek a számlák ezzel a módszerrel. Maximum a változásokat, a mégsem vagy csak részben számlázandó tételeket kell karban tartani.

  Lehetőség van géppel előállított számlákat produkálni, banki átutalási bizonylattal, vagy csekkel együtt, de ugyanakkor kézi számlákat is be lehet rögzíteni.

  Teljes mérethez kattintson a képekre!

  Tetszőleges számú számlanyomtatvány kialakítható a WinDirect ERP rendszerben, külföldi nyelvűek is. A számlázásnál ezek közül választhat a kezelő, mely formátumban szülessen a számla, de ehhez szabályrendszert is be lehet építeni a WinDirect rendszerbe, hogy mindez automatikusan, hibalehetőség nélkül történjen (pl. külföldi országkódú partnernek automatikusan az angol nyelvű nyomtatvány szülessen meg, hány példányban, mely nyomtató(k)ra, stb. Még a kiküldés előtt, proforma számlakép is megtekinthető, ellenőrzés (vagy a partnerrel való ellenőriztetés) céljából.

  A WinDirect vállalatirányítási rendszer fel van készülve tetszőleges számú pénznem kezelésére. Nem csak a számlakiállítás oldalán, hanem a könyvelés pénzneme, a termék árlistái, a számlakiállítás, illetve a (több részletben való) kiegyenlítés közül is akár mindegyik más-más pénznemben lehet. Ezeket a rendszer mind kezeli és összevezeti a könyvelési pénznemmel, az árfolyamnyereségek, -veszteségek figyelembe vételével.

  A munka könnyítése érdekében a WinDirect-ben megvan a mechanizmus, hogy az MNB által frissített napi árfolyamokat automatikusan letöltse, így a rendszerben tárolt árfolyamtábla mindig aktuális értékeket mutat. A bizonylatok ebből az árfolyamtáblából dolgoznak, tehát a felhasználóknak devizás bizonylatok rögzítésekor automatikusan az aktuális árfolyamot írja be a rendszer.

  A WinDirect ERP-ben széleskörű kedvezmény szabályrendszer befolyásolhatja a számlára írt összegeket. Kedvezmény lehet többek között egyedi, csoportos, százalékos mértékű, amely függhet időszaktól, vásárlási értéktől, vásárolt mennyiségtől, földrajzi régiótól, ill. a felsoroltak kombinációitól. A kedvezmények több szempont szerint is adhatók (pl. partnerenként vagy partnercsoportonként, termékenként vagy termékcsoportonként, ártípusonként, pénznemenként, stb.).

  Teljes mérethez kattintson a képekre!

  A rendszerben lehetőség van a költséghely / költségviselő szerinti megosztásra, amelyre aztán a könyvelés is támaszkodhat. A bizonylatokat projekt azonosítóval is el lehet látni, ezzel jelezve (szűrés, keresés, kimutatás vagy akár könyvelés számára), hogy melyik projekthez tartoznak. A projekt dimenzió tétel szinten is megjelenik a bizonylatokon, tehát az is lehetséges, hogy a számla egyik tétele az egyik, a másik tétel a másik projekthez kötődik.

  A WinDirect-ben kiállítható helyesbítő, jóváíró számla, scontós számla. Van megoldás a garanciális visszatartások kezelésére is. Ezek a garanciális visszatartások nagyobb projektek esetében akár több éves időszakokat is jelenthetnek, így különösen fontos a nyilvántartásukat egy integrált szoftverrendszerre bízni.

  A pénzügyi bizonylatokon akár tételenkénti fizetési ütemezés irányozható elő. A fizetési határidő egyszerűen, alapadat szinten is megadható partnerenként, de fizetési határidő kalkulátor is segítheti a számítást. Az összegeknek az időszaki szétosztása is lehetséges (pl. folyamatos teljesítésű, negyedéves teljesítésű – előre vagy utólag kiállított – számla esetén), mindez a könyvelést támogatja az integrált rendszerben.

  Teljes mérethez kattintson a képekre!

  A WinDirect ERP rendszer támogatja a rendszeres számlázást is, pl. a havonta, átalánydíjas számlák automatikus elkészítését (kereszttáblás számlázás). Ehhez mindössze a paramétereket kell megadni, illetve egy adott rendszerességet, ezt figyelembe véve a rendszerből könnyen legenerálhatók tömegesen az időszakonként kiállított számlák.

  A NAV online számlázás a mai jogszabályi követelményeknek megfelelően automatikusan továbbítja a számlákat a NAV felé annak elvárásai szerint. A jogszabályi változások követése természetesen megtörténik a rendszerben, a számlák NAV szerinti állapotát, illetve a NAV által biztosított operációk kezelését az online számla infocenter biztosítja.

  Ha már elektronikusan küldött számlaadatokról van szó, a NAV adatküldésen kívül az e-számla illetve EDI megoldások is egyre nagyobb szerepet kapnak a vállalati életben, különösen a nemzetközi cégekkel történő üzleti kapcsolat esetében. E-számla fogadásra és küldésre is lehetőség van, itt elektronikus állományban tárolódnak a számla adatok, ezeket dolgozza fel a vállalatirányítási rendszer, vagy ő maga generálja az állományt számla adataival, amelyet az adott e-számla szolgáltató interface-én keresztül továbbít az ügyfél felé.

  A számlák mellett előlegbekérőket is lehet rögzíteni a rendszerben (kimenő vagy bejövő előlegbekérő). Az előlegbekérőre való fizetéskor a rendszer automatikusan létrehozza belőle a végszámlát. A számlák kiegyenlítésére is többféle lehetőség van, például adott a kompenzáció kezelése. Vagyis ha a vállalatnak vannak kiállított számlái adott partner felé, és ennek a partnernek is vannak számlái a vállalat felé, ezeket kompenzálhatják. A vállalat szempontjából a kimenő és bejövő számlákat összevezetik és egy kompenzációs bizonylattal rendezik, kinek és mennyi fennállósága marad még a másik fél felé.

  Teljes mérethez kattintson a képekre!

  A számlák kiegyenlítése azonban döntő többségben bankon keresztül történik. Fontos bizonylat a bankszámlakivonat, amely mindig jelzi a bankszámlá(k) aktuális állapotát, a beérkező és az indított utalásokat. Tetszőleges számú banknál vezethet számlát a cég, így a külön-külön bankszámlakivonatokat rögzíteni kell a rendszerben. Ez történhet manuálisan is, de az adott bank banki terminál interface-ével való oda-vissza adatkommunikációval automatikusan is beemelhető a bankszámlakivonat a WinDirect-be, a manuális adatrögzítés megspórolásával. Ha nem egyértelmű, melyik számlá(k)ra történt az utalás, a kezelőnek már csak a kipontozással kell foglalkoznia. A cég saját utalásai pedig hasonlóképpen automatizálhatók a banki terminál-lal, csak ez esetben az átutalási megbízás bizonylat kitöltése történik és annak beemelése a banki oldalról.

  A partnereknek folyószámlát is vezet a rendszer, emellett a kinnlevőségek, tartozások is napra készen lekérhetők, kimutathatók a WinDirect-ben. A bankszámlák is lehetnek tetszőleges pénznemben, valamint a deviza készletezést is képes a rendszer kezelni (ugyanis ha például 2000 euró van a cég számláján, jelentősége lehet, hogy abból 1500 euró 320-as árfolyamon, 500 euró pedig 330-as árfolyamon került a vállalat birtokába. Nem egységes tehát a „készletértéke” a 2000 eurónak).

  A WinDirect vállalatirányítási rendszerből lehetséges fizetési felszólításokat generálni és elküldeni a partnereknek, akár tömegesen is. Késedelmi kamat felszámítása esetén a kezelőnek segítségére van a késedelmi kamat kalkulátor, amellyel így naprakész értesítéseket, felszólításokat lehet előállítani.

  Teljes mérethez kattintson a képekre!

  További fontos pénzügyi funkció a pénztárkezelés a WinDirect ERP-ben. A bankszámlákhoz hasolóan, pénztár is lehet bármennyi a rendszerben, akár devizás pénztárak is lehetnek közöttük. A rendszer kezeli a legfontosabb pénztári funkciókat, mint a pénztárnyitás / pénztárzárás, valamint a bevételi / kiadási pénztárbizonylatokat. A pénztárakból elszámolásra kiadott pénz, illetve visszavétel is kezelhető. Paraméterrel állítható, hogy a pénztárban lévő pénzmennyiséget szükséges-e címletezni. Ha igen, pénztárnyitáskor és pénztárzáráskor az összegen kívül a címletek mennyiségét is meg kell adnia a kezelőnek.

  A cég cash-flow-jának ellenőrzéséhez és tervezéséhez is hathatós támogatást nyújt a vállalatirányítási rendszer. Az üzleti tervek és cash-flow tervek elkészítésének metodikája iparáganként változó, munkatársaink ennek kialakításában sok segítséget tudnak nyújtani.

  Teljes mérethez kattintson a képekre!

  Az ERP rendszerben található standard pénzforgalmi kimutatások, grafikonok, táblázatok lefedik a legtöbb vállalatnál felmerülő vezetői információs igényeket, például a kinnlevőségekről és a tartozásokról készült kimutatások lejárati idő és / vagy összeghatárok szerint osztályozva láthatók. Minden esetben napi, heti, havi vagy külön definiált időszakra összesítések és elemzések is elérhetőek. Új kimutatások is könnyen létrehozhatók, akár egyénre szabottan.

  A WinDirect rendszer több év bizonylatait tárolja. Hatékony és teljes körű visszakeresési funkciója alapján pillanatok alatt megtalálhatók a keresett bizonylatok.

  Nagyon fontos, hogy a WinDirect ERP vezeti az ÁFA kimutatást, így az ÁFA státuszáról naprakész információt képes nyújtani, még a tételek főkönyvi lekönyvelése előtt. Az ÁFA bevallást is el tudja készíteni, az elektronikus állományt pedig az ABEV felé exportálni lehet. Különféle jelentések, pl. Intrastat jelentések készítését is támogatja a rendszer.

  Teljes mérethez kattintson a képekre!