Közmű

WinDirect közmű modul

  WinDirect közmű modul

  • Közüzemi tömeges számlázás (vízdíj, szennyvízdíj, távhődíj, gázdíj, áramdíj, stb.)
  • Közszolgáltatási szerződések (közületi, lakossági, társasházi)
  • Szerződéses, számlázási szabályok, kedvezmények
  • Fogyasztási díjkategóriák
  • Alapdíjak, tényleges fogyasztás
  • Fogyasztási időszakok
  • Környezetterhelési díj
  • Óraállások (fogyasztások) rögzítése
  • Főmérő, almérők kezelése
  • Fogyasztásmérő adatok (szavatosság, javítás, hitelesítés, mérőóra- vagy tulajdonos csere)
  • Számlázási módok (átalánydíjas, megosztásos, stb.)
  • Tömeges számlázás, egyedi számlázás
  • Rész- és elszámoló számlák
  • Befizetési módok (pénztári, banki, díjbeszedő, postai csekkes OCR, kompentálás, postai visszautalás)
  • Peres ügyek adminisztrációja, kamatszámítás, díjak, illetékek, végrehajtási költségek kezelése
  • Nyomtatványok, kimutatások, egyenlegközlők

  Részletes leírás

  A WinDirect Közmű modult olyan ügyfeleink használhatják, akik közmű számlázást (víz- illetve szennyvízdíj, távhődíj, gázdíj, áramdíj, stb.) végeznek egy vagy több településen.

  A modul feladata az adott települések közületi és lakossági fogyasztásának, illetve a kibocsátásnak nyilvántartása, különféle szerződések alapján ezek díjának kiszámlázása, és a díjkiegyenlítések kezelése. Továbbá az ehhez a tevékenységhez kapcsolódó fogyasztásmérők műszaki nyilvántartása, számlálóállásaik rögzítése. A modul funkcionalitásához tartozik az ügyfél-reklamációk kezelése, ellenőrzése, esetleges korrekciók végrehajtása.

  Főbb funkciók és lehetőségek:

  Települések, közművek, vízművek, szennyvízrendszerek, ügyfelek, fogyasztási helyek, jogi módozatok (közület ill. lakosság)

  Funkció szerint a lakossági és közületi ügyfeleknél az általános fogyasztás (főmérő), almérő, locsoló mérő, társasház, hegyi ingatlan (zártkert), tűzcsap, közkút típusú vízvételezés vagy egyéb közszolgáltatás elszámolása.

  Fogyasztási díjkategóriák többféle elszámolási formával, alapdíjak, tényleges fogyasztás, időszakok, környezetterhelési díj, és különféle kedvezmények.

  Számlázási módok (függően, hogy mért fogyasztási helyről van-e szó) lehetnek átalány díjasak és megosztásosak.

  Kezeli a rendszer a hálózati kapcsolatokat (pl. társasház), A fogyasztásmérők adatait, szavatosságát, javítását, hitelesítését nyomon lehet követni csakúgy, mint a mérőórák és tulajdonosok cseréjét

  A különféle szerződések az elszámolás alapjai. A rendszer különböző közszolgáltatási szerződést állít elő közületi, lakossági és társasházi ügyfeleknek.
  Az óraállások (fogyasztások) rögzítése, illetve a szerződéses és a számlázási szabályok alapján lehet számlákat előállítani.
  A rendszer segítségével az egyedi és a csoportos számlakészítés is lehetséges. Lehetséges továbbá rész-, és elszámoló számlák készítése is.

  Az ügyfelek részére kiállított számlák rendezésére több lehetőségek adott:

  • Pénztári befizetés
  • Rendezés banki bizonylat útján
  • Díjbeszedős számlák rendezése
  • Csoportos banki átutalás
  • Postai csekkes befizetés (OCR-es adatokkal)
  • Kompenzálás
  • Postai visszautalás

  Lehetőség nyílik az esetleges peres ügyek adminisztrációjára is, kamatszámítással, ügyvédi díjjal, illetékkel és végrehajtási költséggel.

  A WinDirect vállalatirányítási rendszer számos – a témához kapcsolódó – formanyomtatványt, átjelentőt, felszólításokat, egyenlegközlőt, sokféle kimutatást biztosít a kezelők számára, és elemzési lehetőségeket ad a menedzsment felé.