Gyártás, termelés

WinDirect gyártás, termelés modul

  WinDirect termelés, gyártás modul

  • Komplett ERP-ben integrált MRP és MRP II rendszer (anyagszükséglet, alkatrészek, kapacitások, ütemezés, kalkulációk, kapcsolat a rendelésekkel, készlettel, beszerzéssel, pénzüggyel)
  • Összeszerelés-, szétszerelés jellegű gyártások kezelése
  • Folyamatos gyártás menedzselése
  • Egyedi gyártmányok
  • Receptúra, darablista szerinti gyártás menedzselése
  • Árajánlatok, előkalkuláció vagy hasonló gyártás utókalkulációja alapján
  • Kiinduló vevői rendelés(ek), rendelésmódosítások
  • Megrendelések teljesíthetősége, határideje
  • Gyártási technológia megtervezése, technológiai utasítások
  • Műveletek (egymás utáni, paralel, egymásba ágyazott műveletsorozatok)
  • Gyártási terv
  • Műveleti munkalapok
  • Munkalapok, jelentések webes (egyszerűsített) rögzítési lehetősége
  • Minőség-ellenőrzés (műveletek, jegyzőkönyvek, minőségi lapok, slotlapok)
  • Bérmunka kezelése
  • Műszakok menedzselése
  • Szabad gyártási kapacitások (eszközök, gépek erőforrásai)
  • Humán erőforrások, élő munkaigény, szaktudások kezelése
  • Időbeli ütemezés, átütemezés
  • Gantt-diagramok
  • Gyártóeszközök karbantartása (karbantartási napló)
  • Gyártás kiadás, gyártás indítás
  • Gyártás lezárás
  • Raktározott anyagok belső logisztikai műveletei
  • Gyűjtők, kvóták definiálása
  • Költségelemzés, költségleosztás (alapanyag, direkt, előkalkulált, felmerülő, leosztott)
  • Gyártási árumozgások
  • Sarzskezelés, termékkövetés, visszahívhatóság
  • ISO kompatibilitás, LEAN Management szempontok
  • Üzemek
  • Műszakok
  • Alkalmazottak (képesítések)
  • Termelési eszközök (típusok, fajták, eszközök)
  • Műveleti csoportok
  • Műveletközi állapotok
  • Teljes pénzügyi előkalkuláció
  • Teljes pénzügyi utókalkuláció
  • Tervezhető gyártások
  • Időbeliség kezelése (több lépték)
  • Erőforrás-kiosztás (gépek, szerszámok, munkaerők)
  • Potenciális készletkezelés, készlettervezés
  • Optimális alapanyag beszerzés, beszerzés támogatás
  • Gyártás nyomonkövetése
  • Gyártási árumozgatások követése
  • Gyártási anyagszámítás
  • Önköltségszámítás
  • Készletérték újraszámítás
  • Gyártás újraszámítás
  • Általános alkalmazotti és eszközhöz kötődő költségek gyűjtése (bérköltség, energiaköltség, teljesítmény, üzemóra, futásidő, károsanyag-kibocsátás, stb. mérhetősége)
  • Infocenter - listák, kimutatások, információk
  • Döntéstámogatás kiszolgálása
  • Vonalkód-olvasóval vagy mobil adatgyűjtővel történő munka
  • Képek, dokumentációk, tervrajzok, táblázatok, stb. hozzárendelése bizonylatokhoz
  • Online kapcsolati lehetőségek gépekkel, berendezésekkel
  • CAD-rendszer integrációs lehetőség
  • IPAR 4.0 megoldások alkalmazásának lehetősége, automatizált adatgyűjtés a termelésből (MES valósidejű adatgyűjtés, gyártástervezés)
  • Terminál emulációs lehetőség
  • Távoli munka menedzselése

  Részletes leírás képekkel

  A WinDirect ERP rendszernek talán a termelési, gyártási modulok (MRP rendszer) a legerősebb elemei! Az ERP piacon a WinDirect olyan megoldásokat és lehetőséget tud szolgáltatni a gyártó cégeknek, amely a lehető legmagasabb szintű tervezhetőséget, elemzési lehetőséget és nyomonkövethetőséget biztosítja a döntéshozók számára! Így az MRP (szükséglet tervezés) és az MRP II (erőforrás tervezés) rendszerek tulajdonságai komplett ERP rendszerben összpontosulnak.

  A termelés modul az anyagok rendelkezésre állása mellett az időbeliséggel, kapacitásokkal, Gantt-diagramokkal, fejlett költségleosztásokkal is szolgál, vagyis komplett MRP-MRP II rendszert biztosít az ERP-be ágyazva.

  AManDA komplex termelésirányítási rendszer

  Az AManDA komplex termelésirányítási rendszer a ma létező legfejlettebb tervezési eszközök közé tartozik, elvégzi a gyártással összefüggő anyagi és pénzügyi folyamatok adminisztrációjának teljes körét, valamit széleskörű elemzési és tervezési lehetőséget nyújt. A WinDirect vállalatirányítási rendszerre jellemző egyedi technológiai eszközök, amelyek a felhasználó számára a rugalmasságot biztosítják, ebben a modulban is ugyanúgy használhatóak (adatbázis-bővítés, képernyő és menü áttervezése, öntanuló mechanizmusok, bizonylatok egyedi megtervezése, stb.)

  Az AManDA termelésirányítási modul fejlett felhasználói felületen tálalja a gyártással kapcsolatos összes lehetőséget, másrészt több eszközt kínál a korszerű, mai elterjedt gyártási rendszerek irányításához.

  A WinDirect ERP egyaránt magas szinten kezeli az alábbi típusú gyártási folyamatokat:

  • egyedi gyártás
  • sorozatgyártás
  • receptúra, darablista szerinti gyártás
  • projekt munka, beruházás
  • folyamatos gyártás (pl. vegyipar és élelmiszeripar keverősorai, szalagrendszerű termelés)
  • összeszerelés vagy szétszerelés jellegű gyártás
  • Bérmunka a teljes gyártásra vagy annak egyes műveleteire

  A WinDirect AManDA termelési moduljával kivitelezhetőek a következő elvárások:

  • ISO 9001: vállalati folyamatok követése és dokumentumok kezelése.
  • ISO/TS: Az autóipari beszállítói láncolatban a termék előállítására vonatkozó szabványoknak való megfelelés.
  • ISO 22000: Az élelmiszerláncban résztvevők élelmiszer biztonsági követelményei, összhangban a 178/2002-es EU direktíva szerinti gyártáskövetés és termékvisszahívás a teljes ellátási láncra vonatkozóan.

  A WinDirect olyan vállalatirányítási rendszer, amellyel a LEAN Management szempontjai is elérhetővé válnak, vagyis a termelékenység javítása helyezhető a középpontba. Nem kötődik iparághoz vagy szolgáltatási ághoz, továbbá cégmérethez.
  A rendszer megfelelő használatából származó előnyök:

  • Pontosabb adminisztráció, nagyobb áttekinthetőség
  • „Készlet szivárgás” megszűnése, minőségi problémák csökkenése
  • Csökkennek a költségek és átfutási idők (munkafolyamatok és termelés)
  • Meg lehet célozni a minimális készletre törekvést (lekötött tőke csökkentése)
  • A termelési kapacitás növekedése, minimális beruházás mellett
  • Vevői elégedettség növelése
  • A várható árbevétel növekedés mellett növekszik a profit
  • Megbízható, követhető termelési folyamat

  Teljes mérethez kattintson a képekre!

  Termelés tervezés, előkalkuláció

  A gyártási folyamatot (egymás után következő, vagy akár paralel) műveletek definiálásával kell felépítenie technológusnak. Komplex, egymásba ágyazott műveletsorozatok felépítésére is lehetőség van. Speciális műveletek is beilleszthetők a műveletsorozatba, mint pl. minőség-ellenőrző művelet,  (a minőség-ellenőrzéshez kapcsolódó bizonylatokat is beleértve, mint a mérési lapok, jegyzőkönyvek, slotlapok), de a teljes gyártást vagy annak egyes műveleteit bérmunkaként is meg lehet fogalmazni. A műveleti folyamatot és a gyártáshoz kapcsolódó bizonylatokat látványos, grafikus ábrán lehet nyomon követni.

  A technológia felépítéséből gyakorlatilag a tervadatok születnek meg, illetve a norma adatok. Már ekkor lehetőség van előkalkulálni a gyártás várható költségeit, nyilván a tervadatok alapján.

  A tervezési felület ergonómiai kialakítása is hangsúlyos, a kényelemes „fogd és húzd” (drag and drop) módszer szerint. A felület áttekinthetőségét többféle szín esztétikus alkalmazása javítja, így egyidejűleg sok információt is meg lehet jeleníteni.

  A WinDirect a tervezés során az alábbi tényezők tervezését és időbeli ütemezését teszi lehetővé:

  • Szabad gyártási kapacitások
  • Termelőberendezések
  • Humán erőforrás, élőmunka-igény, szaktudásigény
  • Gyártó- és egyéb szükséges eszközök
  • Megrendelések teljesítési határideje
  • Gyártási alapanyagok és eszközök beszerzési határideje
  • Raktározott anyagok belső logisztikai műveletei
  • Gyártástól függő, számítható költségtényezők, gyűjtők (pl. bérköltség, energiaköltség, teljesítmény, üzemóra, futásidő, károsanyag-kibocsátás, stb.)

  Nagyon fontos a gyártások időbeli ütemezése! A megtervezett gyártást, annak műveleteit le lehet fektetni az idő síkjára, amelyet szintén grafikus módon, Gantt-diagramokon keresztül lehet követni.
  Ilyen Gantt-diagramok számos irányból elérhetők az AManDA rendszerben (pl. műveletek, komplett gyártások, termelési eszközök, humán erőforrások, műszakok, stb. szintjén).

  Teljes mérethez kattintson a képekre!

  Lehetőség van több gyártást is egyszerre ütemezni az idő függvényében, annak megfelelően, hogyan alakul az erőforrások kapacitása. Akár a termelési eszközből, akár a humán erőforrásból (de akár az alapanyag rendelkezésre állásból) adott időszakban hiányt tapasztal, figyelmezteti a kezelőt a rendszer, hogy az adott gyártást (vagy akár annak csak egy-egy műveletét) adott időben nem lehet elvégezni. Ilyenkor kapacitás felszabadítással vagy időbeli átütemezéssel (alapanyag esetében időben történő beszerzéssel – potenciális készlet) lehet indításra késszé tenni a gyártást.

  A WinDirect megpróbálja az elindítani készült gyártásokat, azok műveleteit a legkorábbi olyan időpontokra lehelyezni az idősíkon, amilyen időpillanatokban minden szükséges feltétel rendelkezésre áll a műveletek indításához. Erre optimalizál a rendszer.

  A tervezési felületek időskálájának léptéke tág határok között, folyamatosan változtatható. A kapacitásokra hatással van minden felrögzített gyártási munkalap, amely indulhat vevői rendelés lebontásából, raktári szint csökkenéséből vagy belső utasításból.

  A kapacitástervező táblákon történt újratervezés, változtatás után az AManDA automatikusan újraszámolja valamennyi költség és időadatot, és a napi raktári anyagkiadási utasításokat, alapanyag, félkész- és végtermék készletek szintjét is.

  Teljes mérethez kattintson a képekre!

  A modul külön tervezőfelületet ad a technológiai utasítás alapján a konkrét gyártási műveletsor kialakítására. A kialakított műveletsor természetesen lehet azonos az előre megadott technológiával, de a gyártást irányító szakembereknek lehetőségük van bármelyik művelet paramétereinek megváltoztatására, a műveletek sorrendjének cseréjére vagy éppen egyes műveletek elhagyására, újak betoldására.

  A modulban az egyes elemi műveletek és a több lépésből álló folyamatok anyagigénye, eszközigénye, költség és önköltség adatai egyaránt kinyerhetőek. Minden egyes művelethez vagy akár a teljes gyártáshoz tetszőleges fájlok csatolhatók (gyártási dokumentumok, műszaki tervrajzok, Excel táblák, emailek, stb.)

  Az AManDA termelésével a JIT (Just-In-Time) gyártásszervezési és készletgazdálkodási leltárstratégiát igen komolyan meg lehet támogatni, így a gyár folyamatban lévő készletének és a kapcsolódó költségek jelentős csökkentésével javítani lehet a vállalat beruházási hatékonyságát. A rendszer a Kanban munkaszervezési eszközt is támogatja, amellyel biztosítható az alacsony készletek mellett is a maximális rendelkezésre állás.

  Teljes mérethez kattintson a képekre!

  Gyártás indítás

  Az elindított gyártásoknál munkalapokat generál a rendszer az egyes műveletekhez, ezeken lehet a tényadatokat rögzíteni, a munkajelentéseket megtenni. Vagyis a dolgozók itt töltik ki a valós anyagfelhasználást, selejteket, munkaidőt, gépek futásidejét, és minden olyan adatot, amely a gyártás folyamatáról információt kell szolgáltasson. A műveleti munkalapoknak két típusa van: a befejező munkalap az adott művelet végét jelenti, aktualizálódnak a tényadatok, (megfelelő kapacitásokkal és alapanyag rendelkezésre állással) indítható a következő művelet. A művelet folyamatában keletkező munkalapból bármennyi születhet egy műveleten belül, pl. műszakok, felelősök közötti váltáskor.

  A tényadatok kitöltéséhez külön, webes célfelületeket, egyszerűsített munkalap felületet is lehetőség van készíteni. Hogy az üzemben még csak ne is a WinDirect munkalapján kelljen eligazodnia a dolgozónak, hanem egyedül csak a szükséges tényadatokat kelljen beírnia, és egy „nagy zöld gombbal” a rögzített adatokkal a rendszer kitölti a műveleti munkalapokat a háttérben.

  Az adatrögzítési munka támogatható vonalkód-olvasóval ellátott eszközökkel, mobil adatgyűjtőkkel is, amelyek segítségével még gyorsabb és precízebb munkavégzés válik lehetővé, természetesen a megfelelő szervezés után.

  Teljes mérethez kattintson a képekre!

  Terv-tényadatok, költségelemzés, utókalkuláció, önköltség

  A gyártási folyamat befejeztével, lejelentésével aktualizálódnak a tényadatok. Ezáltal az utókalkuláció során a költség adatok is módosulhatnak, hiszen itt derül ki, hogy mi lett végül a tervezettől, normától való eltérés. Nem csak ezek, hanem a gyűjtőkkel számításba vett, egyéb gyártásfüggő költségtényezők (lejelentett munkaidő szerinti bérköltség, futásidő szerinti energiaköltség, károsanyag-kibocsátás, ezek leosztásai műveletekre) is beleszámítanak az önköltségbe! Ezáltal a WinDirect-ben rendkívül pontos önköltség kapható a gyártásokról.

  Sőt, a WinDirect vállalatirányítási rendszerben az önköltség számítása itt még nem ér véget! Hiszen már a gyártás kifutása, sőt a végtermék eladása után is születhetnek olyan (utólagos, közvetett) költségek, amelyek az adott gyártás önköltségét terhelhetik! Pl. egy alapanyagra szóló fuvarszámla, vagy átalányban fizetett villanyszámla év végi elszámoló számlája jóval később is érkezhetnek. A WinDirect-ben költségleosztási, újraszámolási mechanizmusok segítségével az ilyen, utólagos költségekkel is képes újraszámolni, aktualizálni a rendszer a régebbi gyártások önköltségét és a készletértéket is!
  Az önköltségről kapott kép tehát a WinDirect-tel tisztább, mint valaha!

  A gyártási tényadatok végül a főkönyv, kontrolling felé vonulnak tovább a vállalati folyamatban. Így a pontos adminisztráció és áttekinthetőség miatt, az adatok elemzésével lehetőség van a gyártási hatékonyságot, teljesítményt tovább növelő intézkedéseket tenni, a szervezési és minőségi problémákat kiküszöbölni, ezáltal még jobb minőségű termékeket előállítani. A vevői elégedettség növekedésével az árbevétel és a vállalati profit is növelhető. Az eszköz tehát a döntéstámogatás céljait is kiszolgálja.

  Kapcsolódási pontok, interface-ek – IPAR 4.0

  Mit jelent az IPAR 4.0?

   

  Az IPAR 4.0-t a 4. ipari forradalomnak nevezik a gőzgépek, szerelőszalagok és az automatizáció földrengésszerű hatásai után. Az automatizáltságnak ezen újabb foka tűnik a legújabb nyugat-európai trendnek a termelésirányításban. Azt irányozza elő, hogy a termelőeszközök, az azokat kiszolgáló szoftverek és maguk a termékek is egyazon információs térben, hálózatban kapcsolódjanak egymáshoz, intelligens módon kommunikálva, adatot cserélve egymással. Mindezt emberi beavatkozás nélkül, az automatizációt egy még magasabb, még intelligensebb szintre emelve.

  Ennek szereplői természetesen maguk a gépek, eszközök, amelyek programozhatók, adatfogadási és -továbbítási lehetőséggel bírnak, képesek intelligensen reagálni az impulzusokra, illetve a termékek RFID azonosítóval ellátva. Az IPAR 4.0 által elvárt online kapcsolódási, adatszolgáltatási lehetőségek a WinDirect termelési modulban is adottak.

  A gyártási adatok bevitelére ugyanis számos lehetőség van. A kézi rögzítés és webes célfelületek mellett a WinDirect ERP tudja fogadni a termelő berendezések mellé telepített ipari terminálokon bevitt adatokat, és a rendszer is tud adatokat küldeni a terminálra. Így megvalósítható az IPAR 4.0-nak megfelelő online termelésirányítás és készletfigyelés, MES valós idejű adatgyűjtés, valamint utasítások, dokumentációk juttathatóak el elektronikus formában a végrehajtás helyszínére. Mivel a WinDirect-be be tudunk integrálni technológiai berendezésekről, elektronikus mérőeszközökről érkező adatokat is, a termelésirányítók korlátlan lehetőséget kapnak az irányítói munka által kívánt beavatkozások megtételéhez.

  Ugyancsak integrálható a rendszer CAD-rendszerekkel, képes grafikusan tárolni és adott vevőhöz, munkaszámhoz, gyártási utasításhoz műszaki rajzot, gyártási dokumentációt hozzárendelni.