Főkönyv

WinDirect főkönyv modul

  WinDirect főkönyv modul

  • Pénzügyi kartonosztályok (számlatükör, és a vezetői információ kialakításához szükséges kontrolling adatok felvitelének lehetősége)
  • Feladások (az ügyvitelben rögzített bizonylatok főkönyvbe kerülésének első szintje, amely elsősorban ellenőrzésre szolgál)
  • Kontírozások (gyors, auto, kézi), kontírkód programok
  • Kontírozási kód programok (Az automatikus kontírozások létrehozásának helye, akár származtatással is)
  • Szelekciós feltételek (Lehetőség van olyan feltételrendszerek kialakítására, amellyel a gazdasági események gyorsan és hibamentesen automatikusan kikontírozódnak, kiszűrve a felhasználói hibázás lehetőségét is.)
  • Főkönyvi kimutatások (Mérleg, eredmény, Cash Flow, Egyéb pénzügyi és Vezetői számvitelt segítő/alátámasztó kimutatások és mutatók létrehozásának lehetősége)
  • Listák (Főkönyvi kivonat, Könyvelési karton, Vevő-, Szállító folyószámla egyeztető, Korosított folyószámla egyeztető, Áfa analitika, Naplólista, stb.)
  • Értékszámítások
  • Digitalizált bizonylatok, scannelés, fájlcsatolások
  • Főkönyvi zárás, nyitás (némi beparaméterezést követően automatikusan történik)
  • Áfa bevallás (göngyölített Áfa, ténylegesen visszaigényelhető Áfa, átvihető Áfa)
  • Adóösszesítés
  • Önellenőrzés
  • Tárgyi eszköz
  • Tárgyi eszköz karton
  • Készletérték automatikus könyvelése
  • Forráseszközök
  • Eszközök beruházásai
  • Leírási adatok (Számviteli / Adótörvény szerinti)
  • Eszközök módosítása (Aktiválás, Eladás, ÉCS, Felújítás, Lezárás, stb.)
  • Eszközök számviteli / ÉCS csoportosítása
  • Automatikus ÉCS
  • ÉCS - történelem
  • Automatizmusok, időzítések
  • Pénzügyi kartonrendszer (vezetői számvitel)
  • Szervezeti egység- és munkaszámokra történő könyvelés lehetősége
  • Mérleg, eredmény-kimutatások
  • Cash Flow tervezés
  • Automatizálható évzárás, -nyitás
  • Automatikus árfolyam különbözet kezelés
  • FIFO, átlagár, súlyozott átlagár, stb. módon való készletértékelés
  • Átjárhatóság az analitika és a főkönyv között
  • Bizonylatról történő gyorskontírozás
  • Felhasználói felületen definiálható egyeztető listák
  • Automatikus (feltételrendszer alapján előre definiálható) kontírozás
  • Költséghelyekre, költségviselőkre való kontírozás
  • Feladás definíciók átszerkeszthetősége
  • Automatikus, kézi ill. sablonnal történő kontírozások
  • Automatikus Écs számítás (és automatikus feladása a könyvelés fele)
  • Kontrolling, vezetői információk
  • Költségcentrumok
  • Főkönyvi kimutatások, listák (bankegyeztető, pénztáregyeztető, bejövő/kimenő számla egyeztető, főkönyvi készlet egyeztető, stb.)
  • Ellenőrző pontok
  • Projekt munkaszám
  Könyvvizsgálóbarát szoftver

  Részletes leírás

  A WinDirect Főkönyv modul több céget, több szervezeti egységet is kezel, tehát cégcsoportos működés kiszolgálására is alkalmas. Vállalatoknak és könyvelő irodáknak, könyvelési vállalkozásoknak egyaránt kiválóan alkalmas a gazdasági eseményeik gyors és egyszerű könyvelésére, ellenőrzésére. Nem mellesleg mindez jelentősen automatizálható is!
  A WinDirect Főkönyv – lényegében kontrolling – komoly elemzési lehetőséget is biztosít. Folyamatában mutatja a vállalat működését a szerződéskötéstől a számlák pénzügyi teljesítéséig. Lehetővé teszi a projekteken belül a munkafolyamatok teljesítését, annak jóváhagyásainak naprakész nyomon követését, ellenőrzését.

  A WinDirect vállalatirányítási rendszer integráltsága biztosítja az egyszeres adatbevitelt és az alrendszerek közötti folyamatos adatáramlást, jelentősen lecsökkentve az adatrögzítésre fordított időt. Lehetőség van minden adatra kiterjedő lekérdezési metódusok kialakítására, valamint rugalmas export lehetőségekre. Valamennyi pénzügyi bizonylat a főkönyv analitikája lehet, és átjárhatóságot biztosít a rendszer az analitika és a kontrolling, főkönyv között.

  Ha külső könyvelőprogrammal könyvelnek, Ön valószínűleg álmodni se mer aktuális készletértékről, a készletérték könyveléséről. Maximum a kimenő-bejövő számlák könyvelése megoldott.
  A fentiek alapján a WinDirect vállalatirányítási rendszerben Önnek naprakész készletérték adatai lehetnek! Hiszen a bizonylatok és az analitika egy helyen vannak a főkönyvi rendszerrel, mindössze definiálni kell a feladásoknál, hogy minden készletmozgást és készletértéket befolyásoló adat is kerüljön be a főkönyvbe.
  A készletértékelés az Önöknél alkalmazott számviteli politika függvénye, átlagár vagy FIFO módszerrel.

  Fontos a WinDirect vállalatirányítási rendszerben a készletérték folyamatos aktualizálása, és újraszámolási mechanizmusai. Hiszen számos alkalommal fordulhatnak elő olyan közvetlen és közvetett költségek, amelyek az érintett tranzakció(k)hoz képest időben is később keletkezhetnek, vagy csak az adminisztrálása történik meg más időpontban. A WinDirect ERP ellenőrzőpontokat vezet, és ahol észlel olyan akciót, amely a készletértéket befolyásolja, akkor az adott ellenőrzőpont(ok)tól képes újraszámolni (FIFO, átlagár, stb. szerint) a készletértéket, és mindig aktuálisan tartani azt.

  A Kézi kontírozás mellett Lehetőség van automatikusan vagy sablon segítségével is gyorsan és hibamentesen kikontírozni a gazdasági eseményeinket, már az ügyviteli modulok oldaláról is, a kézi kontírozás lehetősége mellett.

  A tárgyi eszköz karton minden eszközzel történő eseményt megjelenít (aktiválás, apportként átadás, felújítás, terven felüli écs, selejtezés, stb.), valamint automatikusan elszámolja utánuk az értékcsökkenéseket.

  A főkönyv és többi modul kapcsolatának háromféle lehetősége:

  1. A WinDirect ERP rendszert kizárólag ügyviteli célokra használjuk, elválasztva a könyveléstől. Ekkor is van mód kimutatások formájában adatokkal szolgálni a könyvelésnek, a „Feladás a főkönyv felé” funkció segítségével, ÁFA kimutatással, stb. Ha a könyvelést más könyvelőprogram kezeli, és az képes az adat importra, a WinDirect ERP rendszerből interface-es kapcsolatot kialakítva automatikusan feladható az adat a könyvelőprogram felé.
  2. A WinDirect ERP rendszer széles körű ügyvitele mellett a könyvelést is használjuk, és igyekszünk mindinkább kihasználni az automatizmusait. Az ügyvitel bizonylatai lezáráskor átmásolódnak (feladás definíciókon keresztül) a könyvelés feladásai közé, illetve onnan tovább is működhet az automatizmus (a kontírkód programon keresztül) a bizonylatok feladásainak továbbításával a kontírozások szintjéig.
  3. A WinDirect vállalatirányítási rendszer könyvelését önállóan is használhatjuk, függetlenül attól, hogy mit produkál az ügyvitel. Azaz könyvelést végezhet a rendszer, akár egy könyvelési iroda céljait kiszolgálva, távol a napi eseményektől.
   Itt ugyancsak megoldható az interface kapcsolat, hogy távol, az ügyvitel során keletkező adatokat importálni tudja a főkönyvi rendszer. Sőt, ennél is tovább menve, a könyvelőiroda azt is megteheti, hogy a saját maga környezetében üzemelteti az ügyfelek WinDirect rendszerét, ahol az ügyfelek távolról becsatlakozva, interneten keresztül végzik a napi ügyvitelt, a könyvelési adatok pedig azonnal jelen lesznek a könyvelőirodánál.

  Ügyvitel és főkönyv szintjei:

  Naturális adatok szintje: Az ügyviteli rendszerben meghatározható, hogy melyik bizonylat, hogyan szolgáltassa az adatait a könyvelés felé. Külső rendszerből vagy terminálról is tud adatokat fogadni, importálni a rendszer.

  Főkönyvi feladási szint: Ezen a szinten találkoznak az ügyvitelben lezárt (ezzel egyidejűleg feladott) kontírozatlan bizonylatok, feladások. Innen lehet kezdeményezni akár manuális, akár automatikus kontírozást, de lehetőség van manuális feladási adatok felvitelére is.
  Keresési, elsődleges elemzési szint, lényegében csak a naturális adatok vizsgálati helye. Innen manuálisan (kézi vagy kontírozási sablonnal), automatikusan (paraméteresen, öntanulóan, szelekciós kód függően) haladnak tovább az adatok a következő szintre.

  Kontírozási szint: Erre a szintre a feladásból a már kikontírozott tételek naplóba rendezve kerülnek fel, de módosításukra és új adatok, kontírozások felvitelére természetesen itt is van lehetőség. Itt már az összetett elemzések is megoldhatóak.

  Pénzügyi kartonok szintje: Itt az eredetileg naturális adatok megkapták az összes dimenziójukat (főkönyvi szám, napló, gyűjtők, költségcentrumok, stb.), beilleszkedtek az eredetileg definiált pénzügyi hierarchia rendjébe, vagyis a helyükre kerültek. Az igazi elemzési, eredmény-kimutatási szint. A „hogyan tovább”-ot éppen ez a szint fogja meghatározni egy cég életében. Itt időszaki zárásokat még lehet végezni, függetlenül a kontírozások zárásától.

  A főkönyvi modul mellett a tárgyi eszköz modullal is fel van készülve a WinDirect rendszer, ahol az eszközökkel kapcsolatos adatokat tarthatjuk nyilván, különféle műveleteket végezhetünk (aktiválás, felújítás, értékcsökkenés, eladás, stb.), különféle beruházásokat végezhetünk, illetve az ÉCS számítást is elvégzi a rendszer, a megadott stratégia szerint.