Bérbeadás

WinDirect bérbeadás modul

 • Bérbeadható eszközök
 • Saját eszköz vagy viszontbérlés
 • Tömeges eszközök
 • Sorozatszámok
 • Bérbeadható eszközök eseményei
 • Bérbeadási egységárak, árengedmények
 • Többféle pénznem
 • Bérbeadható eszköz naptár
 • Bérbeadható eszközök áttekintés
 • Bérleti szerződés
 • Határozott vagy határozatlan futamidejű bérbeadás
 • Bérleti napok, munkaszüneti napok
 • Előleg, kaució, felmondási idő
 • Eszköz állapota
 • Számlálóállások rögzítése
 • Bérbeadási helyszín
 • Projekt munkaszám
 • Bérleti szerződés szolgáltatások (számlázandó, nem számlázandó, rendszeresen, stb.)
 • Bérleti szerződés árkönyv
 • Bérleti keretszerződés
 • Bérleti szerződés módosítás
 • Bérbeadható eszköz visszavétel
 • Teljes visszavét, rész visszavét
 • Bérleti díjak és szolgáltatások számítása
 • Bérbeadás számlázása
 • Kereszttáblás számlázás
 • Bérbeadható eszköz leltárív

Részletes leírás képekkel

A WinDirect Bérbeadás modul a bérbeadási tevékenységet támogatja. A bérbeadással foglalkozó cégek meglehetősen speciális tevékenységet folytatnak, amelyre a legtöbb ERP rendszerben nincs korrekten kidolgozott támogatás, modul. Nem hagyományos kereskedelmi tevékenység ez, hiszen a cég a saját eszközeit adott időszakra adja bérbe (illetve viszontbérlés is lehetséges, amikor mi is béreljük valakitől az eszközt, és ezt adjuk bérbe a partnerünknek), amely után az eszköz visszavételre kerül (vagy nem), és ez alapján történik meg adott bérleti időszakra az elszámolás és a számlázás. Természetesen lehetséges rendszeres számlázás is a bérleti időszak alatt.

A bérbeadási eszközök jellemzően gépek (ipari kis- és nagygépek, mezőgazdasági gépek, targoncák, építőipari eszközök, stb.), de arra is van lehetőség, ha egy eszköz hosszú távon kihelyezésre kerül a partnerhez, a számláló állások időszakos leolvasása alapján történjen a rendszeres számlázás (pl. fénymásológépek, nyomtatógépek, stb).

 A Bérbeadás modul központjában a Bérbeadható eszköz áll. Minden bérbeadásnak valamilyen eszköz a tárgya. Vagy eszközök, ugyanis tömegáru, tömeges eszközök is képezhetik a bérbeadás alapját. Ezt az eszközt lehet saját eszközként is nyilvántartásba venni, de ha viszontbérlés történik, nem feltétlenül muszáj a saját eszköz törzset “terhelni” a másvalakitől bérelt eszközökkel. A Bérbeadható eszköz törzsön számos adatát lehet rögzíteni az eszköznek (állapota, sorozatszáma, tartozékai, évjárata, stb.). Akár tárgyi eszközként és/vagy szervizelhető eszközként is nyilvántartásba vehető adott eszköz.

Teljes mérethez kattintson a képekre!

A Bérbeadható eszköznél megjelennek a Bérbeadható eszköz eseményei. Itt időrendi sorrendben láthatók különféle események, amik adott eszközzel történtek, vele kapcsolatosak. Ilyen események például: beszerzés, bérbevétel, bérbevétel vége, átminősítés saját eszközzé, lefoglalás, eladás, selejtezés, szervizelés, szervizeltetés, ellenőrzés/vizsgálat, stb.

Akár a konkrét eszközre, akár eszközfajtára megadhatók időszaki egységárak, kedvezmények, akár többféle pénznemben is.

Az áttekintést segíti a Bérbeadható eszköz naptár, illetve a Bérbeadható eszköz áttekintési nézete, ahol vizuálisan, különböző színekkel jelölve jól követhető az egyes eszközök rendelkezésre állása és eseményei az időszak vonatkozásában.

 A Bérleti szerződés bizonylat tartalmazza a bérbeadási megállapodások legfontosabb adatait. A szerződés adott eszközre és adott partnerre kell, hogy szóljon. A bérbeadás lehet határozott és határozatlan futamidejűként is rögzítve. Megadhatók a bérleti napok, illetve az is, hogy munkaszüneti napokra is vonatkozik-e a bérlés. Rögzíthető előleg, kaució összeg is a Bérleti szerződésen, illetve megadható a felmondási idő. Egy bérbeadás létrejöttekor rögzíthető az eszköz illetve a számlálók átadáskori állapota. Projektszámot is lehet hozzárendelni az egyes Bérleti szerződésekhez, illetve megadható bérbeadási helyszín is, ha rögzíteni kell, melyik helyszínen engedélyezett a bérelt eszköz használata.

A Bérleti szerződésen rögzíthetők további szolgáltatások is, amelyeket a bérbeadás mellett szolgáltat a cég. Mivel a számlázáskor ezek a tételek is befolyásolják a számlázás menetét, megadható a számlázás módja az egyes szolgáltatásokhoz. Például: nem számlázandó, szerződéskötéskor számlázandó, visszavételkor, adott rendszerességgel.

Hasznos nézet a Bérleti szerződés árkönyv, amelyen egy bérleti szerződés létrejöttekor vizuálisan is ábrázolja, a szerződés egységára és az esetleges időszakos árak alapján, figyelembe véve a bérleti napokat és a munkaszüneti napokat, hogyan alakulnak a bérleti díjak napi szinten. Az Árkönyvnek van havi és éves nézete is.

Teljes mérethez kattintson a képekre!

Ha egynél több eszközt vesz bérbe a partner, használható a Bérleti keretszerződés bizonylat. Ezen rögzíthető olyan megállapodott “szabályrendszer”, amelyeket a Bérleti keretszerződés alá betagozódott Bérleti szerződések (akár újonnan születettek is) át tudnak venni. Tehát ha vannak eszközökre és időszakokra vonatkoztatott megállapodott árak, kedvezmények, a Bérleti keresztszerződéshez rendelt új Bérleti szerződések automatikusan meg tudják kapni ezeket a megállapodott értékeket, amelyeket a kezelő megfelelő jogosultság esetén felülbírálhat.

A Bérleti keretszerződés alatt futó szerződések akár más-más futamidővel rendelkezhetnek.

Teljes mérethez kattintson a képekre!

A bérbeadási esemény befejezése a Bérbeadható eszköz visszavétel bizonylaton történik. Lehetőség van teljes visszavételre és rész visszavétre is (pl. 400 m mobil kerítésből csak 250 m-t hoznak vissza). A visszavételkor történik a bérleti díj és az egyéb szolgáltatások számlázandó összegének kalkulációja, a bérbeadási ill. számlázandó időszakok figyelembevételével.

Az egyes partnereknek számlázandó értékek megjelennek egy táblázatos áttekintő nézeten, a Kereszttáblás számlázáson. A táblázatban kiválasztott tételekről a rendszer képes automatikusan kiállítani a partnereknek szóló számlákat. A bérbeadott eszköz pedig ismét visszakerül a cég birtokába és újra bérbeadhatóvá válik. A rendelkezésre álló eszközök nyilvántartását Leltárív lista segíti.

Teljes mérethez kattintson a képekre!