Eszközbeszerzés pályázat, nem csak termelő cégeknek – részletek itt!

CommitKft

Alább olvashatók a legfontosabb részletek a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 (GINOP) keretében kiírt pályázatról, melynek célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Pályázat megnevezése: Mikro-, Kis- és Középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása, GINOP 1.2.2-15.

Beadható:

2015. július 9-től.

Beadási határidő:

2017. július 10-ig.

A projektek megvalósítására legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.

Jogosultak:

Kizárólag mikro- kis-és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak,

 • akik, vagy akiknek a kapcsolt vállalkozása rendelkezik min. 1 lezárt, teljes üzleti évvel rendelkeznek (Ez alól kivételek azok a cégek, akik a kiíró által megadott feldolgozóipari tevékenységek valamelyikét fejlesztené; mivel ebben az esetben nem szükséges, hogy a cég már rendelkezzen min. 1 lezárt évvel.)
 • 2014-ben min. 1 fő volt az átlagos statisztikai létszámuk
 • Az ún. „szabad vállalkozási zónának” minősülő településeken megvalósuló beruházásokra pályázhatnak nem feldolgozóipari vállalatok!
 • Nem „szabad vállalkozási zónának” minősülő településen megvalósuló beruházások esetén kizárólag a megadott TEÁOR szám szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek!
 • Csak Budapest és Pest megyén kívül megvalósuló beruházás támogatható!

Támogatási intenzitás:

 • Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a;
 • Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a;
 • Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a.

A fentiektől eltérően, amennyiben a fejlesztés kiemelt TEÁOR szám besorolás szerinti feldolgozóipari tevékenység fejlesztését célzó, és szabad vállalkozási zónában megvalósuló projekt esetén, amennyiben a projekt elszámolható összköltsége nem haladja meg az 55.000.000 Ft-ot, akkor az összes elszámolható költség maximum 70%-a ítélhető meg az alábbiak szerint:

 • az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 70%-a; középvállalkozások esetében maximum 60%-a,
 • a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 55%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a;

Támogatási összeg:

 • 5 millió Ft – 50 millió Ft vissza nem téritendő támogatás.

Előleg:

 • Előleg igényelhető, a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 25 millió Ft.

Elszámolható költségek:

A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható.

 • Önállóan támogatható tevékenységek:
 1. Új eszköz beszerzése – kötelező projektelem!
 • Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek:
 1. Az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése
 2. Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás
 3. Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek
 4. Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés
 5. Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
 6. Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására is sor kerül, akkor az épületek akadálymentesítése, az akadálymentes munkavégzést segítő informatikai megoldások, és eszközök is beszerezhetőek a pályázat keretén belül.

Vállalási feltételek:

 • Létszámtartás
 • Személy jellegű ráfordítások
  • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben átlagosan legalább 5%-kal növekszik a bázisévhez képest

 VAGY

 • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben legalább a támogatási összeg 5%-ával növekszik a bázisévhez képest

              VAGY

 • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő üzleti két évben összesen eléri legalább a támogatási összeg 50%-át
 • Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) növekménye:

 • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támogatási összeget

                VAGY

 • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot

                 VAGY

 • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot

 

Mi vállalni tudjuk a pályázat megírását és végigmenedzselését egyaránt, vagyis tehermentesítjük a pályázattal járó adminisztrációktól, a dokumentációkat, benyújtandó anyagokat, nyomon követéseket, jelentéseket mi kézben tartjuk és kezeljük.

Kizárólag sikerdíj alapon!

ITT találhatók erről infók.

Elérhetőségeinken várjuk a jelentkezését!