Autopro.hu: Nem talál a piacon a gyártás területén erős vállalatirányítási rendszert?

CommitKft

Az Autopro.hu oldalon megjelent egy cikk a WinDirect rendszerről, a WinDirect gyártási lehetőségeit hangsúlyozva.

Alább a teljes cikk:

 


Nem talál a piacon a gyártás területén erős vállalatirányítási rendszert? Ismerje meg a WinDirect-et!

Ha alkatrész gyártóként, autóipari (vagy egyéb ipari) beszállítóként már Ön is próbált olyan vállalatirányítási rendszert keresni, ami a korrekt módon, teljes vertikumában lekezeli a gyártási, termelési tevékenységet, bizonyára Ön is szembesült azzal, hogy a piacon lévő legtöbb ERP rendszer meglehetősen szegényes gyártási megoldásokkal rendelkezik…

Számlázni, készletet kezelni mindenki tud. A legtöbb esetben viszont a gyártás kérdésköre mindössze készlet szinten van (valamennyire) lerendezve. Darablista, ennyit felhasználtunk – ennyi keletkezett. Kész! Pedig tudjuk jól – a gyártás ennél sokkal többet jelent! Hol az önköltség? Hol az idődimenzió, mikorra-mennyit? Hol a tervezhetőség-áttervezhetőség? Terv-tényadatok összevetése? Hol a kapacitás kezelés, ütemezések? Termelési eszközök foglalása? Humán erőforrások rendelkezésre állása? Hol a futásidőkből, teljesítménybérekből adódó költségek ráosztása? Vagy éppen utólag keletkező költségekkel való újrakalkuláció? Az ajánlatadáskor való előkalkuláció és a tényadatokból való utókalkuláció? Megérte nekünk a munka, vagy épp bukás volt az egész…?

Ugye, hogy a legtöbb esetben Ön sem kapott ezekre a kérdésekre kielégítő választ? Ha Ön is belátja, hogy darablistás készletkezelésnél bőven többet jelent egy gyártásirányítás, termelésirányítás, akkor ismerje meg a Commit Kft. ERP rendszerét, a WinDirect-et!

A WinDirect nem csak azért különleges az ERP piacon, mert a gyártás az egyik legerősebb eleme (három, különböző komplexitású gyártási modullal rendelkezik)! A WinDirect egy nyílt vállalatirányítási rendszer. Ez azt jelenti, hogy akár házon belül is lehet olyan megoldásokat, átalakításokat, akár programozásokat is eszközölni, ami a piacon lévő „fekete doboz” rendszerek esetében nem lehetséges. Ez a nyílt technológia az átlagosnál is szélesebb körű rugalmasságot biztosít, ezáltal minden adódó változás átvezetése (jogszabályi, vevők-szállítók igényei, menedzsment újabb ötletei) könnyebb feladat.

A termelésirányítás területén a WinDirect jól kidolgozott megoldásokkal rendelkezik. A gyártásokat, projekteket műveletek sorozatából lehet összeállítani, a műveletekhez külön alapanyagokat és végtermékeket (avagy a teljes gyártás szempontjából félkész termékeket) lehet megadni. Meg lehet adni a szükséges eszközöket, gépeket vagy humán erőforrásokat. Tetszőleges fájlok (műszaki rajzok, táblázatok, szerződések, levelek, stb.) csatolására is lehetőség van. A tervezési szinten, a gyártási technológiá(ka)t kell összeállítani.

Tervezéskor és a munkák indításakor az időbeli ütemezés is fontos elem. Vizuálisan, Gantt-diagramokon lehet követni, hogyan alakulnak az egyes gyártások, műveletek az idősíkon. Mindez azt is eredményezi, hogy mind az alapanyag szükséglet, mind az erőforrás igény is az idő függvénye. Mindez jóval túlmutat egy hagyományos darablistán, hiszen az csak azt mondja meg, mi kell – a WinDirect azt is, hogy mikorra!

A munkalapok rögzítésekor keletkezett tényadatok összevethetőek a tervadatokkal, normákkal, ezek figyelembe vételével pontosítani, finomítani lehet a technológiákat. A tényadatok nagyon fontos eleme az önköltség! A WinDirect nem csak a gyártásból közvetlenül adódó (beszerzési költségektől, futásidőtől, bérektől, stb. függő) költségeket számítja bele az önköltségbe, hanem a közvetett, akár utólag keletkező költségekkel is képes újraszámolni az egyes gyártások, projektek önköltségét! Mindez összefügg a vállalati folyamatok többi részével, hiszen a még precízebb, még valósághűbb adatok már az ajánlati előkalkulációban szerepet kapnak, illetve az utókalkulációk a cég eredményességére vannak hatással.

A WinDirect egész logikája a vállalati folyamatokra épül, a nyomon követhetőség és egyszeri adatrögzítés mellett az értékesítési, beszerzési, kereskedelmi, készletgazdálkodási, gyártási, projektmenedzselési, minőség-ellenőrzési, számlázási, pénzügyi folyamatokon végigvonuló adatok az integrált főkönyvben és kontrolling szintjén köthetnek ki. Széleskörű és végtelenül rugalmas kontrolling lehetőségek (adatbányász, analízis) segítik a vezetőket a pontos és naprakész információk megszerzésében és az időbeni döntéshozatalban.

A WinDirect nyitott a mobil eszközök felé, a vonalkódos, PDA, terminálos eszközökkel való munkavégzésen túl a tabletekről, okostelefonokról elérhető vezetői információkkal is szolgálni tud.

Gondoljon a pályázati lehetőségre is! Hiszen amikor megnyílnak a megfelelő pályázatok, hatékony támogatást lehet elnyerni a finanszírozáshoz. A Commit Kft. mind a pályázatok megírását, mind a végigmenedzselését, adminisztrációját vállalja.

Rengeteg hasznos és különleges megoldásról lehetne még szót ejteni, ha Ön is szeretné felfedezni ezeket, látogassa meg a www.windirect.hu honlapját vagy a www.windirect.hu-n kérjen további információt, akár személyes bemutatót.