Kisvállalkozások és középvállalkozások számára, akik magyar vállalatirányítási rendszer bevezetését, cseréjét tervezték,kedvező konstrukció volt a GINOP 2.1.8-17 eszközbeszerzés pályázat. Ez a pályázat mostanra felfüggesztésre került, így integrált vállalatirányítási rendszer, termelésirányítási rendszer, ügyviteli szoftver bevezetésére továbbra is a még nyitva álló GINOP 3.2.2.-8.2.4-16 - "Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása" pályázat tűnik a legjobb választásnak, vissza nem térítendő támogatás szempontjából.

Frissítsük fel ismét, mit tudunk a vállalatirányítási rendszer bevezetését támogató pályázat legfontosabb tudnivalóiról!

UPDATE: A GINOP 3.2.2.-8.2.4-16 - "Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása" pályázat beadási határidejét meghosszabbították! Az új beadási határidő: 2019. szeptember 10, 12:00.

 

Pályázat megnevezése: Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása (GINOP 3.2.2.-8.2.4-16)

Beadható:

2017. március 8-tól.

Beadási határidő:

(UPDATE) 2019. szeptember 10-ig.

Jogosultak:

 • mikro-, kis- és középvállalkozások
 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt
 • amelyek a Közép-magyarországi régión kívül rendelkeznek székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek - és ott legalább 1 fő állandó foglalkoztatottat alkalmaznak vagy alkalmazni fognak legkésőbb a projektmegvalósítás befejezéséig.

Támogatási intenzitás:

 • Vissza nem térítendő támogatás: maximum 35%
  (Cégünk a Modern Vállalkozások Programjának minősített szállítója, termékeinkhez a Modern Vállalkozások Programjában +5% többlettámogatás jár)
 • Visszatérítendő (hitel) támogatás: minimum 55%
  (Cégünk a Modern Vállalkozások Programjának minősített szállítója, termékeinkhez a Modern Vállalkozások Programjában +5% többlettámogatás jár)

Támogatási összeg:

 • 1 millió Ft - 16 millió Ft vissza nem téritendő támogatás.
 • 1,25 millió Ft - 25 millió Ft visszatérítendő (hitel) támogatás.
 • minimum 10% önrész biztosítása kötelező.
 • A visszatérítendő támogatás összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét.

Előleg:

 • Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás 50%-a, de legfeljebb 12 millió Ft.

Elszámolható költségek:

 • Az alábbi funkcionális területek:
 1. Vállalati CRM, értékesítés terület;
 2. Gyártási terület;
 3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
 4. Kontrolling és döntéstámogatás;
 5. Beszerzési, logisztikai terület;
 6. Táv- és csoportmunka támogatás;
 7. Pénzügyi, számviteli terület;
 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál);
 10. Munkafolyamat-irányítási rendszer (workflow)
 11. Elektronikus iratkezelési rendszer;
 12. Tudásmenedzsment specializált megoldás
 13. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás (helyben telepített szoftver esetén);
 14. Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer (helyben telepített szoftver esetén);
 15. RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer (helyben telepített szoftver esetén).
 • Rendszerbevezetés szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatási, tanácsadási és betanítási tevékenységek.
 • Rendszerbevezetéshez és működtetéséhez szükséges informatikai eszközök beszerzése.
 • Rendszerbevezetéshez és működtetéséhez szükséges immateriális javak beszerzése.
 • Kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosítása (önállóan nem támogatható).

Vállalási feltételek:

 • Üzemi eredmény növekedése: A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben a kedvezményezett üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 25%-át.
 • Elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedése: A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben az elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedésének (vállalkozói adóalapba beszámított bevételének) el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 120%-át.
 • Fenntartási kötelezettség: 3 év, a fenntartási időszakban a rendszert üzletszerűen működtetni kell, annak töltöttségének folyamatosnak kell lennie.

A projekt végrhajtási időtartama:

 • Legfeljebb 2 év.

A visszafizetendő (hitel) támogatás kondíciói:

 • Hitel típusa: Éven túli kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül
 • Kamat: 1%/év
 • Kezelési költség: Nem kerül felszámításra
 • Rendelkezésre tartási jutalék: Nem kerül felszámításra
 • Előtörlesztési díj: Nem kerül felszámításra
 • Késedelmi kamat: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48 §- ában meghatározott mértékű késedelmi kamat
 • A kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítás díja: Nem kerül felszámításra
 • Egyéb költségek: A hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj). A követelésbehajtás költségei felszámíthatók. A kölcsön a Kedvezményezett által a fenntartási idő végét követően előtörleszthető anélkül, hogy az a kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné
 • A kölcsön futamideje: A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 8 év, amely az esetleges türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő
 • Rendelkezésre tartási idő: A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 36 hónap.
 • Türelmi idő: A rendelkezésre tartás végétől számított legfeljebb 6 hónap, de legfeljebb a szerződéskötéstől számított 42 hónap.

A visszafizetendő (hitel) támogatás törlesztése:

 • A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni. A türelmi idő a fenntartási időszak végétől számított max. 6 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 36 hónap.
 • A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs. A kamatfizetés első napja azon naptári hónapot követő hónap 25. napja, amelyben az első folyósítás megtörténik.
 • Előtörlesztés megengedett! Az előtörlesztés esetére külön kamat, díj, illetve költség nem kerül felszámításra.

Egyéb tudnivalók:

 • A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból és visszatérítendő (hitel) támogatásból tevődik össze. Pozitív támogatási döntéshez mind a vissza nem térítendő támogatásra, mind pedig a visszatérítendő (hitel) támogatásra jogosultságot kell szerezni. A kombinált támogatás keretében nyújtott hitelek egyéb paramétereiről a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. honlapján ad tájékoztatást.
 • A funkcionális területek közül legalább 2 kell kiválasztásra kerüljön.
 • Helyben telepített szoftver bevezetése esetében 8-15. funkcionális terület csak az 1-7. funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt, illetve a felhőalapú szolgáltatások bevezetése esetében 9-12 és 16-17. funkcionális terület csak az 1-8 funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt pályázható.
 • A 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház) és a 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál) területek együttesen nem pályázhatóak.
 • A vállalati webáruházhoz vagy vállalati portálhoz kapcsolódó mobileszközökre történő optimalizációval kapcsolatos tevékenységek, költségek csak a 8. vagy 9. funkcionális területen támogathatók (a 13-as alatt nem).
 • Amennyiben korábbi időszakban már támogatásban részesültek adott infokommunikációs (funkcionális) (cél)területre irányuló fejlesztésben (GOP 2.2.1, GOP 2.2.3, KMOP 1.2.5, KMOP 1.2.7), és ha annak a projektnek még tart a fenntartási időszaka, jelen konstrukció keretében ugyanarra vonatkozó (cél)terület nem támogatható.
 • A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel, illetve a kombinált hitellel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat. (Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.)
 • Meglévő informatikai rendszer esetén lehetőség van a fenti funkcionális területekkel való modulbővítésre, vagy meglévő, de korszerűtlenné vált rendszer teljes cseréjére is van lehetőség pályázni, az alábbi továbbfejlesztések azonban nem támogathatók:
 1. Meglévő, adott típusú rendszer felhasználószám bővítése
 2. Meglévő, adott típusú rendszer verziófrissítése.
 3. Meglévő webáruház vagy honlap esetén kizárólag tartalomfrissítés, arculat átalakítás
 4. Meglévő rendszer, saját rendszer vagy felhőalapú megoldás által lefedett terület kiegészítése (add-on)

 

Mi vállalni tudjuk a pályázat megírását és végigmenedzselését egyaránt, vagyis tehermentesítjük a pályázattal járó adminisztrációktól, a dokumentációkat, benyújtandó anyagokat, nyomon követéseket, jelentéseket mi kézben tartjuk és kezeljük.

Kizárólag sikerdíjas alapon!

ITT találhatók erről infók.

Elérhetőségeinken várjuk a jelentkezését!

 

Melyik vállalatirányítási rendszert érdemes bevezetni ezen a pályázaton?

Ajánljuk a figyelmükbe a WinDirect ERP rendszert!

Ami érdekesség, a WinDirect vállalatirányítási rendszer a piacon meglehetősen különleges, nyílt rendszer, formabontó technológia.
Ez azt jelenti, hogy a hagyományos, "fekete doboz-szerű" rendszerekkel ellentétben a WinDirect rendszerben akár házon belül is lehetőség van átalakítani a folyamatokat, átdizájnolni felületeket, nyomtatványokat, új dinamikus kimutatásokat, listákat készíteni, vagy akár még tovább is fejleszteni a rendszert, ahol van erre szándék vagy akarat. De legalábbis sokkal egyszerűbben történnek a változtatások, átalakítások, új igények kezelése, mint más vállalatirányítási rendszer, termelésirányítási rendszer esetében.

Termelésirányítási rendszerként és vállalatirányítási rendszerként az alábbi lehetőségekkel képes kiszolgálni az Ön cégét a WinDirect. Néhány "gondolatébresztő":

 • gyártások, projektek időbeli ütemezése, tervezése, vizuális Gantt-diagramokon
 • utólagos költségek ráosztása a műveletekre
 • korrekt önköltség és árrés számítás, költség elemzés
 • előkalkuláció ajánlatadáshoz, utókalkuláció a tényadatok alapján
 • korrekt termékdíj kezelés
 • kapacitások (gép, eszköz, humán) kezelése
 • képes a termelésből objektív módon gyűjtött adatok beemelésére és annak elemzésére, feldolgozására
 • alapanyagok rendelkezésre állásának, beszerzésének menedzselése a tervezett projektek alapján, automatizálható beszerzés
 • nem csak a jelenlegi készlet és tetszőleges készletszint figyelmeztetések, hanem a jövőbeli potenciális készletmozgások kezelése
 • vizuális raktártérkép
 • vonalkód olvasóval vagy PDA mobil eszközzel való munkavégzés, készletezés, leltározás, stb
 • Sarzs/LOT kezelés, nyomonkövetés
 • többféle mennyiségi egység korrekt kezelése a készleten (pl. egyazon termék db-ban, kg-ban, m2-ben, folyóméterben, stb)
 • EDI elektronikus adattovábbítás vagy e-számla igény
 • folyamatok, projektek vizuális nyomon követése vizuális "bizonylati faszerkezetben"
 • még nyitott ügyek, elakadt feladatok felkínálása
 • figyelmeztetések üzenetben, emailben a rendszertől a kritikus ügyekre
 • naprakész, integrált, automatikus könyvelés
 • FIFO vagy átlagáras stratégia korrekt kezelése
 • cash flow tervezés
 • tetszőleges számú pénznem, devizák, árfolyam nyereségek/veszteségek kezelése
 • széleskörű kontrolling, analízis, adatbányász lehetőség a rendszer teljes vertikumából
 • cégcsoportos, több telephelyes működés, közösített adatok, automatikus egymás közti tranzakciók, konszolidált kimutatások kezelése
 • többnyelvű működés lehetősége

és még sok egyéb...

A modulok tudásáról, lehetőségeiről ITT olvashat részletesebben.