ipar 4.0

 • A WinDirect rendszer egyik legerőteljesebbnek, legnagyobb tudásúnak számító eleme az AManDA-nak nevezett termelésirányítási modul. A mai világban és a jövőbeli trendeket figyelembe véve azt kell megfigyelnünk, hogy a vállalatirányítási, termelésirányítási rendszerek lehetőségei és szempontjai óhatatlanul elkezdenek összefonódni az Ipar 4.0 új lehetőségeivel. Az Ipar 4.0 a termelési automatizáltság legújabb foka, amelynek elvárásai már a legújabb EU pályázatos konstrukciókban is elkezdtek hangsúlyosan megjelenni, komoly pluszpontokkal vagy éppen elvárásszerűen. Ez tehát mindenképpen a jövő útja a termelésirányításban!
  A http://erpcsere.hu oldalon jelent meg az a cikk, amely a WinDirect vállalatirányítási rendszer AManDA termelésirányítási moduljáról szól, figyelembe véve az Ipar 4.0 szempontjait.

  Köszönjük!

   

  Íme a cikk szövege:

   

  Az Amanda termelésirányítási modul

  Az Ipar 4.0, amit a 4. ipari forradalomnak is neveznek a gőzgépek, szerelőszalagok és az automatizáció földrengésszerű hatásai után, azt irányozza elő, hogy a termelőeszközök, az azokat kiszolgáló szoftverek és maguk a termékek is egyazon információs térben, hálózatban kapcsolódjanak egymáshoz, intelligens módon kommunikálva, adatot cserélve egymással. Mindezt emberi beavatkozás nélkül, az automatizációt egy még magasabb, még intelligensebb szintre emelve.

  Ennek szereplői természetesen maguk a gépek, eszközök, amelyek programozhatók, adatfogadási és -továbbítási lehetőséggel bírnak, képesek intelligensen reagálni az impulzusokra, illetve a termékek RFID azonosítóval ellátva. Most arról a szereplőről ejtünk pár szót, aki az egészet szervezi, ahol „összefutnak a szálak” és amely az illetékesek számára prezentálja a gyártási információkat, adatokat.

  A cég termelésirányítási, vállalatirányítási szoftverrendszeréről van szó, amely kapcsolatot tart fent mind az említett, adatkommunikációra képes eszközökkel, mind a további vállalati folyamatokkal, a készletgazdálkodással, beszerzéssel, értékesítéssel, pénzügyi vonallal. Ebből jól látszik, hogy egy megfelelő vállalatirányítási rendszernek kulcsszerepe van az Ipar 4.0-t szem előtt tartó működésben.

  Sok vállalatirányítási, termelésirányítási rendszer van jelen a magyar piacon, hol jobb, hol rosszabb lehetőségekkel és funkcionalitással. Itt alább a WinDirect rendszerrel fogunk foglalkozni, nem csak azért, mert a szívünkhöz közel állóan hazai fejlesztésről van szó, hanem mert a WinDirect termelésirányítási modulja (az Amanda) elég komoly lehetőségekkel bír ahhoz, hogy képes legyen kielégíteni egy magas igényességű termelőcég szempontjait és egyúttal az Ipar 4.0 húsba vágó elvárásait.

  A WinDirect termelésirányítás modulja nem csak a gyártások követésére szolgál, hanem már a gyártás tervezéstől, kapacitások tervezésétől kezdődhet a folyamat. Már itt megvillan az Ipar 4.0 szelleme, hiszen ahhoz, hogy melyik termelőeszköz, gép, szerszám, esetleg humán erőforrás mikorra áll rendelkezésre, mikor van már lekötve, stb, értelemszerűen információk, adatok kellenek. Ezt már a tervezés során vizuálisan, Gantt-diagramokon is követhetjük a WinDirect-ben, de magukat az eszközökbe táplált adatokat is megkaphatja a rendszer. A gyártáshoz szükséges alapanyagokkal, segédanyagokkal kapcsolatban ugyanez a helyzet – a gyártás tervezéséhez, indításához szintén információ kell, van-e készleten a szükséges anyag és ha nincs, várhatóan mikor fog beérkezni, azaz mikorra lehet betervezni, beütemezni a gyártás elindítását.

  Itt elérkeztünk egy fontos fogalomhoz a WinDirect-ben, ez pedig a potenciális készlet. Ez egy grafikon, ami nem csak azt mutatja meg, egyes anyagokból, termékekből jelenleg mennyi van a raktár(ak)ban, hanem a jövőre nézve esedékes megrendelések, szállítói határidők, az anyagot érintő már beütemezett egyéb gyártások figyelembe vételével, egyes időpillanatokban mennyi lesz az akkor rendelkezésre álló (potenciális) készletmennyiség.

  Ez segítséget nyújt a gyártások ütemezéséhez is, hiszen a rendszer olyan időszakra próbálja ütemezni a gyártásokat, amikor (potenciálisan) az anyagok illetve az erőforrások is rendelkezésre fognak állni. Természetesen az emberi, döntési hatáskör – jogosultságoktól függően – ezt felülbírálhatja, áttervezheti (pl. VIP ügyfelek vagy SOS beeső gyártások esetén).

  De a potenciális készlet a beszerzésre is hatással van, hiszen ugyanezen fenti okok miatt abban is tud segíteni, hogy egy beérkezett megrendelés illetve egy idősíkon elhelyezett gyártás indukálta anyagszükségletet mikorra és mennyit kellene beszerezni. Ebben alá is tud dolgozni a beszerzőnek, ugyanis a potenciális készlet figyelembe vételével javaslatokat tud tenni („én ebből ennyit, abból annyit szereznék be, hogy minden időben a helyére kerüljön”). Persze az erre jogosultnak szintén lehetősége van felülbírálni a rendszert („oké hogy ennyit szeretnél, de én kétszer annyit fogok beszerezni, mert én tudom, hogy most 5% kedvezményt kaphatok rá!”)

  A már elindult, folyamatban lévő gyártások során szintén életbe vágó az Ipar 4.0 szerint, hogy a termelőeszköz képes legyen (lehetőleg online, emberi beavatkozás nélkül) adatokat, tényadatokat szolgáltatni a termelésirányítási rendszernek. A felhasznált anyagok és a legyártott termékek mennyiségéről, az időtényezőről, gyártási státuszokról, esetleg minőségbeli adatokról, selejtek mennyiségéről, stb. Ha ez online be tud kerülni a termelésirányítási rendszerbe, máris egy sokkal automatizáltabb és az emberi hibalehetőségeket minimalizáló folyamatot kaphatunk.

  Ehhez természetesen az kell, hogy egy interface csatorna jöjjön létre a szolgáltatandó adatok és a vállalatirányítási rendszer között. Ez egy fejlesztési feladat és értelemszerűen a gépek, azok szoftverének lehetőségeitől, képességeitől is függ, milyen módon és milyen adatokat képes / nem képes szolgáltatni. Tulajdonképpen ez a momentum az Ipar 4.0 lényege!

  Így lényegében szimbiózisban „együtt élnek, együtt lélegeznek” a termelési eszközök, a termelésirányítási rendszer és maguk a termékek is. A gyártás tulajdonképpen önműködő, ezen szereplők az adatokat, információkat az online térben megosztják egymással és ez szabályozza a folyamatot, egyúttal folyamatos visszacsatolást is ad arról. Az ember szerepe itt az előkészítés és a kontroll, szükség esetén a beavatkozás.

  A WinDirect-ben itt nem áll meg a gyártás, hanem fontos hangsúly hárul a költségelemzésre, elő- és utókalkulációra is. Közvetlen de akár közvetett költségek is tudnak rárakódni a gyártásokra, műveletekre, üzemre, eszközökre, cikkekre. Utóbbiak akár a későbbiekben is keletkezhetnek, miután már befejeződött a gyártás, sőt talán már nincs is készleten a késztermék. A WinDirect-ben újra kalkulációs mechanizmusok szolgálnak arra, hogy az ilyen utólagos vagy közvetett költségekkel újraszámolják a gyártás önköltségét.

  A gyártási folyamatnak, de a teljes vállalati folyamatnak is a fontos szempontja a nyomonkövethetőség, visszakövethetőségek. Az ISO-s szabványokkal és az Ipar 4.0-val is összecseng ez. A sarzskezelés, -követés a WinDirect rendszerben is létező lehetőség, az azonosítóval ellátott cikkek életútját, beépüléseit nyomon lehet követni a rendszerben.

  A raktározási, logisztikai műveletek a manuális adatrögzítésen túl történhetnek vonalkód olvasóval ellátott PDA-s, mobil eszközök segítségével is, amely még hatékonyabbá, gyorsabbá, várhatóan hibamentesebbé teszi a raktári műveleteket. A WinDirect-ben tetszőleges számú raktár rögzíthető, a készletezés akár tárhelyes, azonosítóval ellátott polcrendszer szintig is finomítható.

  Mint fentebb látható, a WinDirect rendszer termelésirányítási, logisztikai lehetőségei egészen figyelemre méltóak, de mivel komplett, integrált vállalatirányítási rendszerről beszélünk, természetesen mindez összefüggésben lehet a termelést körülvevő folyamatokkal. Értve ez alatt az értékesítést, megrendeléseket, a beszerzést, a pénzügyet, a kontrollingot, a főkönyvi könyvelést és még sok egyebet.

  Mivel moduláris felépítésű rendszerről van szó, a WinDirect széles lehetőségei közül a cégek összeválogathatják saját szájízük szerint, hogy a komplett integrált rendszert, vagy csak bizonyos általuk szükségesnek gondolt modulokat vesznek alkalmazásba.

  Azért fontos hangsúlyozni az Ipar 4.0 szempontjait és elvárásait, mert tisztán látható, hogy Nyugat-Európában ez lesz az új trend rövid időn belül, sőt talán már ma is az. A magyar termelő vállalatoknak pedig előbb-utóbb muszáj lesz felülni erre a „hullámra”, ha a nyugati piacon is versenyképesek, termelékenyek, hatékonyak akarnak maradni.

  (Forrás: http://erpcsere.hu)

 • Egyre hangsúlyosabban kezd megjelenni az Ipar 4.0 fogalma a vállalatirányítási rendszerek, termelésirányítási rendszerek összefüggésében. Az automatizáltságnak ezen újabb foka tűnik a legújabb nyugat-európai trendnek a termelésirányításban, olyannyira, hogy bizonyos hazai EU pályázati kiírások már komoly pluszpontokkal súlyozzák, esetleg elvárássá is teszik az Ipar 4.0 kritériumaihoz illeszkedő termelésirányítási rendszer alkalmazását.
  Az Ipar 4.0 elvárásainak a WinDirect rendszerben való kezeléséről a http://hatekonysagnoveleshez.hu oldal tett közzé egy összefoglalót az alábbi címmel: Egy Ipar 4.0-nak megfelelő vállalatirányítási, termelésirányítási rendszer, a WinDirect.

  Köszönjük!

   

  Íme a cikk szövege:

   

  Egy Ipar 4.0-nak megfelelő vállalatirányítási, termelésirányítási rendszer, a WinDirect
  2017.04.27.

  Manapság, az ipari automatizálás korszakában kiemelten fontossá vált, hogy a termelésben az eszközök, gépek, sőt maguk a termékek is egy egymással kommunikáló, egymásra reagáló informatikai térben helyezkedjenek el, természetesen mindezt egy vállalatirányítási, termelésirányítási rendszer felügyelete alatt. Ipar 4.0-nak hívják ezt a jelenséget, amely mára az egyik legfontosabb informatikai trenddé vált. Nyugat-Európában már egyértelműen, de Magyarországon is.
  A fentiek alapján egyértelmű, hogy a megfelelő adatkommunikációra képes termelőeszközök és RFID azonosítóval ellátott termékek nélkülözhetetlenek a folyamatban. De az Ipar 4.0-nak legalább ennyire fontos tényezője a vállalatirányítási szoftverrendszer, amelynek termelésirányítási modulja képes szervezni a gyártási folyamatokat, képes információval ellátni az eszközöket és adatokat fogadni is onnan, mindezt lehetőleg online. Mint azt bizonyára sok cég maga is megtapasztalta, már egy megfelelő részletességű, komplex termelésirányítási modul megléte is sok esetben hiánycikk az itthon fellelhető ERP rendszereknél, az Ipar 4.0 még ennél is fajsúlyosabb szempontjai pedig ugyancsak feladják a leckét sok rendszer esetében.

  Az alábbiakban egy olyan vállalatirányítási rendszerről lesz szó, amelynek talán a termelésirányítási (AManDa-nak nevezett) modulja az egyik legnagyobb erőssége, képes az Ipar 4.0 feltételeinek megfelelni, de még ezen túl is számos érdekességgel szolgál. Nem mellesleg hazai fejlesztés, ez pedig a Commit Kft. WinDirect rendszere.

  A WinDirect már csak abból a szempontból is különleges a piacon, hogy egy nyílt rendszerről van szó, amely olyan technológiával bír, hogy – szükség és igény esetén – akár az ügyfél maga is képes beavatkozásokat, megoldásokat, átalakításokat tenni a rendszerben. Nyilván megvannak a maga szabályai annak, hogy az üzleti szabályrendszerben milyen megoldásokat hogyan lehetséges forráskód szinten megtenni (felületek, nyomtatványok, listák ki/átalakítása, az üzleti szabályrendszerben, jogosultságok, folyamatok terén való módosítás), azonban ez a nyitottság hozzájárulhat ahhoz, hogy a menedzsment igényeit még a megszokottnál is gyorsabban, hatékonyabban, rugalmasabban ki lehessen szolgálni.

  A termelésirányítási modul (AManDa) felkészült az Ipar 4.0 szerinti működésre, képes kiszolgálni a megrendelésből illetve a gyártás tervezésből származó adatokkal a termelőeszközöket, berendezéseket, figyelembe véve az anyagszükségleteket, kapacitásokat. A gyártási folyamatok, státuszok is nyomon követhetőek a rendszerben, szükség esetén beavatkozások is lehetségesek a jogosultak számára, a termelésből származó tényadatok és egyéb, gépek által szolgáltatott adatok pedig szintén online, emberi beavatkozás nélkül bekerülhessenek a rendszerbe és feldolgozásra kerüljenek.
  Ehhez természetesen szükséges, hogy a termelőeszköz maga is képes legyen az adatkommunikációra, annak szoftverével, termináljával kell kialakítani az adatküldés és -fogadás módját, struktúráját, idejét. Ez már egy informatikai, fejlesztési feladat, hiszen minden gép más, de érdemes olyan adatstruktúrákban, szabványokban megállapodni, amelyet minden érintett eszköz képes „magáénak vallani”, így a fejlesztési munka is egyszerűsíthető.

  A WinDirect rendszer a termelésirányítást nem csak anyag oldalról, hanem anyagi oldalról (értsd: pénzügyi, költségbeli) is képes kezelni, vagyis a gyártáshoz (közvetlenül vagy közvetetten) kapcsolódó költségek, maga az önköltség, illetve az ezekből táplálkozó pénzügyi folyamatok is az integrált rendszer részei. A tervezési, elemzési lehetőségeket látványos időgrafikonok, Gantt-diagramok támogatják.
  Ezáltal tervezhetővé válnak a gyártási alapanyagigények, azok szükséges beszerzési ideje és mennyisége, a belső raktározási, logisztikai műveletek, a termelőeszközök és egyebek (pl. szerszámok, vagy a humán erőforrás) rendelkezésre állása, kapacitása, szabad kapacitások. A tervezhető kapacitások arról is visszajelzést adnak, milyen határidővel lehetséges teljesíteni a gyártást, a megrendelés kiszolgálását.

  Ahogy fentebb említésre került, a WinDirect rendszerben a költségelemzés, valamint az ehhez kapcsolódó elő- és utókalkuláció is fontos szerepet kap. A felhasznált anyagok bekerülési értéke, az erőforrásokhoz (eszközök, humán) szükséges költségek, valamint egyéb rárakódó költségeken túl még újraszámolási, újrakalkulálási műveletekre is lehetőség van. Olyan szempontból lehet ez fontos, ha a befejezett gyártás után, akár a késztermék értékesítése után is képesek jelentkezni ilyen-olyan, előre nem feltétlenül látott, előzetesen nem feltétlenül kalkulálható költségek. Később beérkező fuvarszámlák, vámköltség, kapcsolódó szolgáltatások, stb. lehetnek például ilyenek.
  Ilyen esetekben az utólagosan megjelenő költségekkel is képes újrakalkulálni a WinDirect az érintett gyártás(oka)t, ezzel mindig aktualizálni, naprakészen tartani a gyártási önköltséget.

  Hasonlóan fontos szempont, amit az ISO és az Ipar 4.0 is megkövetel, a nyomonkövethetőség. A gyártási folyamatban, illetve azon túlmenően is, a teljes üzleti folyamatban fontos az egyes cikkek, tételek életútjának a végigkövetése, származtatása, valamint (elnevezéstől függően) a sarzs / batch / LOT kezelés. Ezekkel az azonosítóval ellátott cikkeket nyomon lehet követni a rendszerben, az adatok elemezhetők visszamenőlegesen is. Tehát vissza lehet nézni, hogy egy adott késztermék milyen beszerzésű alapanyagokból állt össze, milyen gyártási fázisokon esett át, mikor, kinek a felügyeletével készült el.
  Az automatizálhatóságnak a PDA-s, mobil eszközös, vonalkódos adatrögzítés is része lehet, ezek is vagy online, vagy terminálos megoldással tudnak adatot szolgáltatni a WinDirect-be. A logisztikában akár a legapróbb részletekig lebontható a készletek kezelése, raktárhelyekkel, lejáratokkal, gyári számokkal (sorozatszámokkal), címke azonosítókkal, de ide tartozik a készletszintekkel való jövőbeni tervezhetőség, amit potenciális készletnek neveznek.

  Ami még egy érdekes megoldás a WinDirect-ben, az a „multidimenziós mennyiségi egység kezelésnek” nevezett funkció. Arról van szó, hogy bizonyos termékek esetén adódhat olyan probléma, hogy többféle mennyiségi egységben való nyilvántartás szükséges egyidejűleg (pl. kg, m2, folyóméter, tekercs, stb.). A WinDirect-ben van erre megoldás, vagyis egy cikknek tetszőleges mennyiségi egységét és azok átváltását is meg lehet adni (nem feltétlenül mindenhol evidens az átváltás).
  És innentől az is lehetséges, hogy más-más felhasználók, szervezeti egységek (kereskedők, raktárosok, számlázás, stb.) más-más mennyiségi egységekben rögzítik egyazon terméket, a készleten viszont mindig követhető marad, hogy melyik mennyiségi egységben, mennyi is van tulajdonképpen a készleten.

  Mivel a WinDirect integrált vállalatirányítási rendszer, ezért a termelésirányítási és kapcsolódó készletezési, logisztikai lehetőségeken túl a kereskedelmi, értékesítési, beszerzési, pénzügyi folyamatokat is támogatja. A CRM funkcióktól kezdve, amely az ügyfélszerzés és az ügyféladatok, ügyfél események tennivalóit támogatja, egészen az e-business megoldásokig, vagyis B2B és B2C lehetőségeket is beleértve (webáruházis integráció, EDI adatátvitel, webes adatbekérő, rendelési felületek, stb.)
  A folyamatok végül kikötnek a pénzügynél és a könyvelésnél, ahol a szokásos pénzügyi lehetőségek (számlázás, bank, pénztár, kompenzáció, előlegbekérők, költséghelyek/viselők, cash-flow, költségvetés, Áfa kimutatás és bevallás, stb.) mellett az online, naprakész könyvelés is megvalósítható. A bizonylatok, gazdasági események automatikusan képesek feladni a főkönyv felé.
  Az sem jelent gondot, ha többféle devizában is zajlanak a tranzakciók, történnek az árazások (forint, euró, dollár, stb.), mert a WinDirect tetszőleges számú pénznemet tud kezelni, azok árfolyamváltozásainak figyelembe vételével. A pénzügyi, termelési és egyéb adatokat aztán széleskörű analízis, kontrolling funkciók teszik a végletekig elemezhetővé, listázhatóvá.

  Az Ipar 4.0 követelményeinek való megfelelést ma már több uniós pályázat is elvárja, vagy pedig komoly plusz pontokkal támogatja. Éppen ezért termelő cégek számára ajánlott szem előtt tartani az olyan termelésirányítási, vállalatirányítási rendszereket, amelyekkel bátran bevállalhatók ezek a kritériumok és persze a rendszer alkalmazása nem csak a pályázatot, hanem magának a cégnek az igényeit is kielégíti.
  A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében több olyan pályázat is nyílt vagy nyílik, amely támogatja a vállalatok számára az új informatikai rendszer bevezetését. A GINOP 3.2.2. – Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása pályázat például kifejezetten erre lett kiírva, Pest megyén kívül, 35-40%-os vissza nem térítendő támogatást lehet elérni.
  Az Ipar 4.0 feltételek pedig jellemzően az eszközbeszerzés, gépbeszerzés pályázatok velejárói. Mivel ezek égetően fontosak a hazai termelőcégek hatékonyságának, versenyképességének javításához, ajánlatos képben lenni az olyan modern termelésirányítási megoldásokkal, mint a WinDirect, hogy olyan rendszert válasszunk ki és vezessünk be, ami az Ipar 4.0-nak megfelel.

  A WinDirect rendszer lehetőségeiről részletesebben a WinDirect honlapján olvashat.

  (Forrás: http://hatekonysagnoveleshez.hu)

 • 2017. február során lehetett beadni a nagy érdeklődést kiváltó GINOP 1.2.1-16 "Mikro-, Kis- és Középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése"pályázatot, amely gépbeszerzést, eszközbeszerzést támogatott. Ezen pályázatban fontos plusz pontokat ért (7 vagy 10 pontot), ha a pályázó vállalja olyan vállalatirányítási, termelésirányítási rendszer bevezetésé , amely megfelel az Ipar 4.0 követelményeinek (és amelyet egyébként a GINOP 3.2.2-8.2.4-16 "Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása" pályázattal is be lehet vezetni).

  Az év hátralévő részében is fognak nyílni olyan pályázatok, amelyek az Ipar 4.0 szerint működő termelésirányítási rendszert várnak el!

  Ez azt jelenti, hogy a szoftverrendszer kell hogy tartalmazzon modern, magas szintű termelésirányítási, termelés programozási megoldásokat, illetve olyan megvalósítást kell tenni, amely során a beszerzett eszközből, termelőgépből interface kapcsolaton vagy szenzoros beolvasás során kapott adatok automatikusan bekerüljenek a termelésirányítási rendszerbe.

  A jó hír az, hogy a WinDirect rendszer megfelel az Ipar 4.0 követelményeinek, tehát a WinDirect-tel kivitelezhető a pályázatban elvárt megvalósítás és működés. A rendszer magas színvonalú termelésirányítási modult tartalmaz, a gépekkel való adatbeolvasási kapcsolatot - egyeztetett módon szolgáltatott adatok, információk szerint - képesek vagyunk megvalósítani.

  Miben tudunk segíteni? Kattintson: