eu pályázatok 2015

 • A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 (GINOP)keretében kiírt pályázat célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

  Mikro-, Kis- és Középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása
  GINOP 1.2.2-15.

  Beadhatóság:

  2015. július 9 - 2017. július 10.

  A projektek megvalósítására legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.

  Jogosultak:

  Kizárólag mikro- kis-és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak,

  • akik, vagy akiknek a kapcsolt vállalkozása rendelkezik min. 1 lezárt, teljes üzleti évvel rendelkeznek (Ez alól kivételek azok a cégek, akik a kiíró által megadott feldolgozóipari tevékenységek valamelyikét fejlesztené; mivel ebben az esetben nem szükséges, hogy a cég már rendelkezzen min. 1 lezárt évvel.)
  • 2014-ben min. 1 fő volt az átlagos statisztikai létszámuk
  • Az ún. "szabad vállalkozási zónának" minősülő településeken megvalósuló beruházásokra pályázhatnak nem feldolgozóipari vállalatok!
  • Nem "szabad vállalkozási zónának" minősülő településen megvalósuló beruházások esetén kizárólaga megadott TEÁOR szám szerinti feldolgozóiparitevékenységek fejleszthetőek!
  • Csak Budapest és Pest megyén kívül megvalósuló beruházás támogatható!

  Támogatási intenzitás:

  • Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a;
  • Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a, középvállalkozásokesetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a;
  • Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a, középvállalkozásokesetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a.

  A fentiektől eltérően, amennyiben a fejlesztés kiemelt TEÁOR szám besorolás szerinti feldolgozóipari tevékenységfejlesztését célzó, és szabad vállalkozási zónában megvalósuló projekt esetén, amennyiben a projekt elszámolható összköltsége nem haladja meg az 55.000.000 Ft-ot, akkor az összes elszámolható költség maximum 70%-a ítélhető meg az alábbiak szerint:

  • az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 70%-a; középvállalkozásokesetében maximum 60%-a,
  • a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 55%-a, középvállalkozásokesetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a;

  Támogatási összeg:

  • 5 millió Ft - 50 millió Ft vissza nem téritendő támogatás.

  Előleg:

  • Előleg igényelhető, a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 25 millió Ft.

  Elszámolható költségek:

  A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható.

  • Önállóan támogatható tevékenységek - kötelező projektelem:
  1. Új eszköz beszerzése
  • Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek:
  1. Az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése
  2. Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás
  3. Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek
  4. Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés
  5. Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
  6. Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására is sor kerül, akkor az épületek akadálymentesítése, az akadálymentes munkavégzést segítő informatikai megoldások, és eszközök is beszerezhetőek a pályázat keretén belül.

  Vállalási feltételek:

  • Létszámtartás
  • Személy jellegű ráfordítások
   • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben átlagosan legalább 5%-kal növekszik a bázisévhez képest

   VAGY

  • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben legalább a támogatási összeg 5%-ával növekszik a bázisévhez képest

                VAGY

  • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő üzleti két évben összesen eléri legalább a támogatási összeg 50%-át
  • Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel

  A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) növekménye:

  • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támogatási összeget

                  VAGY

  • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot

                   VAGY

  • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot

  Forrás: Commit

   

  Mi vállalni tudjuk a pályázat megírását és végigmenedzselését egyaránt, vagyis tehermentesítjüka pályázattal járó adminisztrációktól, a dokumentációkat, benyújtandó anyagokat, nyomon követéseket, jelentéseket mi kézben tartjuk és kezeljük.

  Kizárólag sikerdíj alapon!

  ITT találhatók erről infók.

  Elérhetőségeinken várjuk a jelentkezését!

   

 • A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 (GINOP)keretében kiírt pályázat célja, azon TERMELŐ, GYÁRTÓ tevékenységet végző vállalkozások (és vállalkozók) támogatása, amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

  Mikro-, Kis- és Középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése
  GINOP 1.2.1-15.

  Beadhatóság:

  2015. július 9 - 2017. július 10.

  A projektek megvalósítására legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

  Jogosultak:

  • Kizárólag TERMELŐ, GYÁRTÓ tevékenységet végző (megadott TEAOR lista alapján), mikro- kis-és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, akik, vagy akiknek a kapcsolt vállalkozása rendelkezik min. 1 lezárt, teljes üzleti évvel.
  • 2014-ben min. 1 fő volt az átlagos statisztikai létszámuk
  • Csak Budapest és Pest megyén kívül megvalósuló beruházás támogatható!

  Támogatási intenzitás:

  • Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a;
  • Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozásokesetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a;
  • Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a.

  Támogatási összeg:

  • 50 millió Ft - 500 millió Ft vissza nem téritendő támogatás.

  Előleg:

  • Előleg igényelhető, a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 100 millió Ft.

  Elszámolható költségek:

  A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható.

  • Önállóan támogatható tevékenységek - kötelező projektelem:
  1. Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése
  • Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek:
  1. Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése
  2. Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás
  3. Információs technológia-fejlesztés, kizárólag a termelő berendezéshez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek
  4. Az új termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
  5. Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására is sor kerül, akkor az épületek akadálymentesítése, az akadálymentes munkavégzést segítő informatikai megoldások, és eszközök is beszerezhetőek a pályázat keretén belül.

  Vállalási feltételek:

  • Létszámtartás
  • Személy jellegű ráfordítások
   • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben átlagosan legalább 5%-kal növekszik a bázisévhez képest

   VAGY

  • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben legalább a támogatási összeg 5%-ával növekszik a bázisévhez képest

                VAGY

  • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő üzleti két évben összesen eléri legalább a támogatási összeg 50%-át
  • Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel

  A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) növekménye:

  • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támogatási összeget

                  VAGY

  • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot

                   VAGY

  • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot

  Forrás: Commit

   

  Mi vállalni tudjuk a pályázat megírását és végigmenedzselését egyaránt, vagyis tehermentesítjüka pályázattal járó adminisztrációktól, a dokumentációkat, benyújtandó anyagokat, nyomon követéseket, jelentéseket mi kézben tartjuk és kezeljük.

  Kizárólag sikerdíj alapon!

  ITT találhatók erről infók.

  Elérhetőségeinken várjuk a jelentkezését!

   

 • Az alábbiakban megtalálhatók a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 2015 évre várható pályázatai.

  Vállalatirányítási (ERP) rendszer, komplex integrált rendszer, ügyviteli szoftver-rendszer bevezetésére az alábbi pályázatos kiírások keretében lesz lehetőség:

  Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása kombinált hiteltermék keretében - GINOP-3.2.2.

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 4,00
  • Elbírálás módja: egyszerűsített
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. július

   

  Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása kombinált hiteltermék keretében - GINOP-3.2.4.

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 1,00
  • Elbírálás módja: standard
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. július

   

  Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, e-számlázás, e-aláírás és egyéb korszerű IT alkalmazások megoldások terjesztése és bevezetése a KKV-k körében kombinált hiteltermék keretében - GINOP-3.2.5.

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 2,00<
  • Elbírálás módja: egyszerűsített
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. november

   

  Vállalati mobilalkalmazás-fejlesztések és bevezetések támogatása kombinált hiteltermék keretében -  GINOP-3.2.3.

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 2,00
  • Elbírálás módja: standard
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. július

   

  Amennyiben Ön sem akar kimaradni a 2015-ös pályázatos körből, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk Elérhetőségeinken, hogy Ön is pályázatos támogatást nyerjen fejlesztéseire.

  Mi vállalni tudjuk a pályázat megírását és végigmenedzselését egyaránt, vagyis tehermentesítjük a pályázattal járó adminisztrációktól, a dokumentációkat, benyújtandó anyagokat, nyomon követéseket, jelentéseket mi kézben tartjuk és kezeljük.

  Kizárólag sikerdíj alapon!

  ITT találhatók erről infók.

   

  Az alábbiakban találhatók a további pályázatos kiírások, amelyek a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében várhatóan a 2015-ös év folyamán fognak megjelenni.

  Kattintson az egyes témákra való ugráshoz:

  A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása (GINOP 1. prioritás)

  Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció (GINOP 2. prioritás)

  Infokommunikációs fejlesztések (GINOP 3. prioritás)

  Energia (GINOP 4. prioritás)

  Foglalkoztatás (GINOP 5. prioritás)

  Versenyképes munkaerő (GINOP 6. prioritás)

  Turizmus (GINOP 7. prioritás)

  Pénzügyi eszközök (GINOP 8. prioritás)

   

  A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása (GINOP 1. prioritás)

  Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése - GINOP-1.1.1

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 2,20
  • Elbírálás módja: standard
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. október

   

  Vállalkozói mentorálás a mikro- és kisvállalkozások részére - GINOP-1.1.2

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 1,30
  • Elbírálás módja: standard
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. július

   

  Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése - GINOP-1.2.1

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 80,00
  • Elbírálás módja: egyszerűsített
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. április

   

  Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása a szabad vállalkozási zónákban - GINOP-1.2.2

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 5,00
  • Elbírálás módja: egyszerűsített
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. április

   

  Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése kombinált hiteltermék keretében - GINOP-1.2.3

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 20,00
  • Elbírálás módja: egyszerűsített
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. augusztus

   

  Ipari parkok fejlesztése, illetve barnamezős iparterületek megújítása - GINOP-1.2.4

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 6,00
  • Elbírálás módja: standard
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. június

   

  Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása - GINOP-1.2.5

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 4,00
  • Elbírálás módja: standard
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. június

   

  Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása - GINOP-1.3.1

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 5,00
  • Elbírálás módja: egyszerűsített
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. április

   

  Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása - GINOP-1.3.2

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 2,00
  • Elbírálás módja: standard
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. július

   

  Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása - GINOP-1.3.3

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 8,00
  • Elbírálás módja: standard
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. július

   

  Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése - GINOP-1.3.4

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 2,00
  • Elbírálás módja: standard
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. szeptember

   

  Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program - GINOP-1.3.5

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 8,35
  • Elbírálás módja: kiemelt
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. május

   

  Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció (GINOP 2. prioritás)

  Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása - GINOP-2.1.1

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 25,00
  • Elbírálás módja: standard
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. december

   

  Vállalatok együttműködésben végzett K+F+I tevékenységének támogatása - GINOP-2.1.2

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 25,00
  • Elbírálás módja: standard
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. december

   

  Iparjog - GINOP-2.1.3

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 1,00
  • Elbírálás módja: egyszerűsített
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. július

   

  Innovációs voucher - GINOP-2.1.4

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 3,00
  • Elbírálás módja: egyszerűsített
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. december

   

  Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off) - GINOP-2.1.5

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 6,00
  • Elbírálás módja: egyszerűsített
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. október

   

  Vállalatok önálló innovációs tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében - GINOP-2.1.6

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 13,30
  • Elbírálás módja: standard
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. augusztus

   

  K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések - integrált projektek - GINOP-2.2.1

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 25,00
  • Elbírálás módja: standard
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. július

   

  K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések - társadalmi kihívások - GINOP-2.2.2

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 15,00
  • Elbírálás módja: standard
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. július

   

  Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése - GINOP-2.3.1

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 3,50
  • Elbírálás módja: egyszerűsített
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. december

   

  Stratégiai K+F műhelyek kiválósága - GINOP-2.3.2

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 10,00
  • Elbírálás módja: standard
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. július

   

  K+I infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás - GINOP-2.3.3

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 25,00
  • Elbírálás módja: standard
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. július

   

  Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése - GINOP-2.3.4

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 21,00
  • Elbírálás módja: standard
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. október

   

  ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis - GINOP-2.6.3

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 34,58
  • Elbírálás módja: kiemelt
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. március

   

  Infokommunikációs fejlesztések (GINOP 3. prioritás)

  Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása - GINOP-3.1.1

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 2,84
  • Elbírálás módja: kiemelt
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. június

   

  IKT cégek által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának célzott támogatása kombinált hiteltermék keretében - GINOP-3.1.2

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 1,15
  • Elbírálás módja: standard
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. július

   

  IKT start-up vállalkozások nemzetközi megmérettetésének támogatása kombinált hiteltermék keretében - GINOP-3.1.3

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 1,00
  • Elbírálás módja: standard
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. szeptember

   

  Az informatikai ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetk özi piacokra való belépésének támogatása kombinált hiteltermék keretében - GINOP-3.1.4

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 1,70
  • Elbírálás módja: standard
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. szeptember

   

  Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia-fejlesztő program KKV-knak - GINOP-3.2.1

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 2,00
  • Elbírálás módja: kiemelt
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: február

   

  Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása kombinált hiteltermék keretében - GINOP-3.2.2

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 4,00
  • Elbírálás módja: egyszerűsített
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. július

   

  Vállalati mobilalkalmazás-fejlesztések és bevezetések támogatása kombinált hiteltermék keretében - GINOP-3.2.3

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 2,00
  • Elbírálás módja: standard
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. július

   

  Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása kombinált hiteltermék keretében - GINOP-3.2.4

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 1,00
  • Elbírálás módja: standard
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. július

   

  Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, e-számlázás, e-aláírás és egyéb korszerű IT alkalmazások megoldások terjesztése és bevezetése a KKV-k körében kombinált hiteltermék keretében - GINOP-3.2.5

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 2,00
  • Elbírálás módja: egyszerűsített
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. november

   

  Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése - GINOP-3.3.1

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 2,00
  • Elbírálás módja: kiemelt
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. június

   

  Újgenerációs NGA és körzet-hálózatok fejlesztése kombinált hiteltermék keretében - GINOP-3.4.1

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 68,00
  • Elbírálás módja: standard
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. július

   

  Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése - GINOP-3.4.2

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 2,86
  • Elbírálás módja: kiemelt
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. augusztus

   

  Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése - GINOP-3.4.3

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 4,29
  • Elbírálás módja: kiemelt
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. augusztus

   

  Energia (GINOP 4. prioritás)

  Épületenergetikai fejlesztések - GINOP-4.1.1

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 6,00
  • Elbírálás módja: standard
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. június

   

  Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva - GINOP-4.1.2

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 6,00
  • Elbírálás módja: standard
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. június

   

  Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal - GINOP-4.1.3

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 6,00
  • Elbírálás módja: standard
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. június

   

  Foglalkoztatás (GINOP 5. prioritás)

  Út a munkaerőpiacra - GINOP-5.1.1

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 102,00
  • Elbírálás módja: kiemelt
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. március

   

  Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése – támogató szolgáltatások - GINOP-5.1.2

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 1,00
  • Elbírálás módja: kiemelt
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. április

   

  Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése – támogató szolgáltatások - GINOP-5.1.3

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 6,00
  • Elbírálás módja: standard
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. június

   

  Fiatalok vállalkozóvá válása – vállalkozás indítási költségeinek támogatása - GINOP-5.2.3

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 2,90
  • Elbírálás módja: egyszerűsített
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. december

   

  Gyakornoki program pályakezdők támogatására - GINOP-5.2.4

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 10,90
  • Elbírálás módja: egyszerűsített
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. szeptember

   

  A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál - GINOP-5.3.2

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 3,00
  • Elbírálás módja: egyszerűsített
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. december

   

  Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása - GINOP-5.3.3

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 5,50
  • Elbírálás módja: standard
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. április

   

  Versenyképes munkaerő (GINOP 6. prioritás)

  Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése - GINOP-6.1.1

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 30,00
  • Elbírálás módja: kiemelt
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. július

   

  A digitális szakadék csökkentése - GINOP-6.1.2

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 8,95
  • Elbírálás módja: kiemelt
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. március

   

  Idegen nyelvi készségek fejlesztése - GINOP-6.1.3

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 4,00
  • Elbírálás módja: kiemelt
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. április

   

  Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése programjában (PIAAC) - GINOP-6.2.1

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 1,10
  • Elbírálás módja: kiemelt
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. március

   

  Turizmus (GINOP 7. prioritás)

  Tartós állami tulajdonú kulturális örökségek turisztikai hasznosítása - GINOP-7.1.1

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 10,00
  • Elbírálás módja: kiemelt
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. július

   

  Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése - GINOP-7.2.1

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 3,00
  • Elbírálás módja: kiemelt
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. augusztus

   

  Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése - GINOP-7.3.1

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 4,00
  • Elbírálás módja: standard
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. augusztus

   

  Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése - GINOP-7.4.1

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 4,50
  • Elbírálás módja: standard
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. augusztus

   

  Pénzügyi eszközök (GINOP 8. prioritás)

  Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása HITEL - GINOP-8.1.1

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 10,00
  • Elbírálás módja: pénzügyi közvetítők kiválasztása
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. május

   

  Vállalatok önálló innovációs tevékenységének támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel - GINOP-8.1.5-2.1.6

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 20,00
  • Elbírálás módja: pénzügyi közvetítők kiválasztása
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. június

   

  Újgenerációs NGA és körzet-hálózatok fejlesztése keretében finanszírozott kombinált hitel - GINOP-8.2.4-3.4.1

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 47,40
  • Elbírálás módja: pénzügyi közvetítők kiválasztása
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. május

   

  IKT cégek által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának célzott támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel - GINOP-8.3.4-3.1.2

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 1,72
  • Elbírálás módja: pénzügyi közvetítők kiválasztása
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. május

   

  IKT start-up vállalkozások nemzetközi megmérettetésének támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel - GINOP-8.3.4-3.1.3

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 1,00
  • Elbírálás módja: pénzügyi közvetítők kiválasztása
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. július

   

  Az informatikai ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi piacokra való belépésének támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel - GINOP-8.3.4-3.1.4

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 2,50
  • Elbírálás módja: pénzügyi közvetítők kiválasztása
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. július

   

  Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel - GINOP-8.3.4-3.2.2

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 5,00
  • Elbírálás módja: pénzügyi közvetítők kiválasztása
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. május

   

  Vállalati mobilalkalmazás fejlesztések és bevezetések támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel - GINOP-8.3.4-3.2.3

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 2,50
  • Elbírálás módja: pénzügyi közvetítők kiválasztása
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. május

   

  Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel - GINOP-8.3.4-3.2.4

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 1,50
  • Elbírálás módja: pénzügyi közvetítők kiválasztása
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. május

   

  Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, e-számlázás, e-aláírás és egyéb korszerű IT alkalmazások, megoldások terjesztések és bevezetése a KKV-k körében keretében finanszírozott kombinált hitel - GINOP-8.3.4-3.2.5

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 2,50
  • Elbírálás módja: pénzügyi közvetítők kiválasztása
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. szeptember

   

  Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése HITEL - GINOP-8.4.1

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 44,00
  • Elbírálás módja: pénzügyi közvetítők kiválasztása
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. május

   

  Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése keretében finanszírozott kombinált hitel - GINOP-8.4.4-1.2.3

  • Keretösszeg (Mrd Ft): 30,00
  • Elbírálás módja: pénzügyi közvetítők kiválasztása
  • Felhívás meghirdetésének tervezett ideje: 2015. június

  Forrás: Commit

 • 2016. májusában nyílik meg az az eszközbeszerzés pályázat, amelynek keretében lehetőség van vállalatirányítási rendszer, termelésirányítási rendszer, készletprogram, számlázó szoftver, stb. beszerzésére. Pontosabban két pályázatról is szó van, az egyik gyártócégek, gyártási kapacitások fejlesztésére szolgál, a másiknál nem gyártó cégek is pályázhatnak, de csak olyanok, ahol a beruházás a szabad vállalkozási zónák listájában szereplő települések valamelyikében valósul meg.

  Az alábbi pályázatokról van szó:

   

  GINOP-1.2.1-15 Termelési kapacitás bővítés

  Mire lehet pályázni:

  • Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése, min. 50%,
  • Anyagmozgatáshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése, max. 25%,
  • Csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése, max. 25%,
  • Raktározáshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése, max. 10%.

  Ki pályázhat:

  • Termelési tevékenységet fejlesztő (az ágazati fókusz szerinti TEAOR lista alapján) vállalkozások
  • Budapest és Pest megyén kívül megvalósuló beruházás

  Támogatás:

  • 30-50% közötti intenzitás.

  Támogatási összeg:

  • 50 millió Ft - 500 millió Ft vissza nem téritendő támogatás.

   

  GINOP-1.2.2-15 Kapacitásbővítő beruházás támogatása

  Mire lehet pályázni:

  • Új ezköz beszerzése, min. 50%,
  • Anyagmozgatáshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése, max. 25%,
  • Csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése, max. 25%,
  • Raktározáshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése, max. 10%.
  • Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás, max. 25%-a.

  Ki pályázhat:

  • Termelési tevékenységet fejlesztő (az ágazati fókusz szerinti TEAOR lista alapján) vállalkozások, Budapest és Pest megyén kívül.
  • Az ágazati fókuszba nem tartozó vállalatok esetében a beruházás helye csak a szabad vállalkozási zónák listájában szereplő településeken lehet.

  Támogatás:

  • 50-70% közötti intenzitás.

  Támogatási összeg:

  • 5 millió Ft - 50 millió Ft vissza nem téritendő támogatás.

  Forrás: Commit

   

  Mi vállalni tudjuk a pályázat megírását és végigmenedzselését egyaránt, vagyis tehermentesítjüka pályázattal járó adminisztrációktól, a dokumentációkat, benyújtandó anyagokat, nyomon követéseket, jelentéseket mi kézben tartjuk és kezeljük.

  Kizárólag sikerdíj alapon!

  ITT találhatók erről infók.

  Elérhetőségeinken várjuk a jelentkezését!