Nem szeret a képernyőn olvasni? Töltse le pdf-ben a leírásokat innen:

 

A WinDirect vállalatirányítási rendszer képes a legmagasabb szinten biztosítani a vállalat vezetése számára a döntésbefolyásoló információkat. Hozzáférés szempontjából is megfelelően zárt a rendszer, a kiválasztott kontrolling jelentések csak a meghatározott jogosultsággal rendelkező, felelős személyek számára elérhetők az ERP-ben.

Így megvalósítható a gyors, felhasználó-orientált és akár a tartózkodási helytől független információcsere a munkatársak, partnerek, csatolt vállalkozások, fiókok vagy vevők között. A gyors hozzáférés természetesen óriási idő- és költségmegtakarítást is jelent. A WinDirect vállalatirányítási rendszer bevezetésével megszűnik a különböző formátumú adatok ide-oda küldözgetése és az azokban rejlő hibaforrás.

A WinDirect integrált vállalatirányítási rendszer egyik legnagyobb erőssége az adatok visszakereshetősége, és az erre épülő elemzési, kimutatási lehetőségek sokasága. Ebből a szempontból is, messze a konkurencia előtt járunk. A rendszerben a bizonylatokon keresztül zajló folyamatok ellenőrizhetők, az általános lekérdezési lehetőséggel minden információ visszanyerhető és tálalható kimutatások, táblázatok, grafikonok és általános export-lehetőségek segítségével a menedzsmentnek. Individuális értékeléseket, standard- vagy eltérésjelentéseket is lehet készíteni.

WinDirect ERP egyik fő erénye, hogy a rendszerbe bevitt minden egyes adatra tudunk keresni, szűrni, válogatni, szelektálni!
Ez érvényes a felhasználó által Dexter funkcióval felvett új, saját adatmezőkre és adattáblákra is!

Információk a kontrollingból

Az elemzésekből, jelentésekből – természetesen - korlátlan mennyiséget készíthetünk, amelyek lehetnek pénzügyi mérlegek, eredménykimutatások, Cash-Flow, értékesítési statisztika, stb.

Fontos kiemelni a WinDirect vállalatirányítási rendszer öntanuló voltát! Ezalatt azt értjük, hogy lekérdezéseinket elmenthetjük a rendszerben az általunk meghatározott néven, amit onnantól kezdve menüből érünk el - de akár publikálhatjuk is lekérdezéseinket bármelyik rendszert használó felé!

Így a kevésbé képzett felhasználók is ezek után már menü szinten láthatják a lehetőségeket, és szakértelem nélkül is hatékony lekérdező eszközhöz jutnak.

Amennyiben a Futásközbeni tervező eszköz is a felhasználó rendelkezésére áll, akkor bármikor lehetséges új nyomtatvány, kimutatás, grafikon elkészítése. Akár egy bizonylathoz több is. A listákat, kimutatásokat, grafikonokat a WinDirect ERP rendszerhez kapcsolódó, futásközbeni szerkesztő modul segítségével, a rendszer bevezetésével foglalkozó cég, de némi kiképzés után akár maga a felhasználó vállalat is elvégezheti.

Elemzések, kimutatások, jelentések

Számos, a rendszerbe beépített elemzés áll azonnal a rendelkezésre a vállalati eredmények, növekedések és előrejelzések gyors áttekintéséhez.

Az elemzésekre, kimutatásokra, jelentésekre a következők egyaránt jellemzőek:

 • Bármikor lehet új lekérdezést létrehozni, amely az adatbázis és a vállalat működésének eddig nem feltárt területeire tud fókuszálni.
 • Az adatkör elemzését a vállalat profiljára lehet szabni.
 • A különböző vezetői rétegek különböző információkhoz férhetnek hozzá, olyanokhoz, amelyek a saját területükre vonatkoznak.
 • NEM szükséges hozzájuk kiegészítő külső szoftver, WinDirect rendszerbe integrálva vannak a szükséges összetevők.
 • egyetlen gombnyomásra előhívhatóak.
 • különböző sablonok, kimutatás- és jelentésminták állnak rendelkezésünkre.
 • automatikus jelentéskészítés.
 • a kimutatásokat csak egyszer kell elkészíteni, azok lementhetőek tetszőleges néven, és az adatok automatikusan aktualizálódnak struktúramódosításnál (pl. új bejövő-, kimenő számlák, stb.)
 • formailag teljesen testre szabhatjuk, céglogót illeszthetünk be, tetszőleges színek, írásmód, betűméretek, stb.
 • kiexportálhatjuk más alkalmazásokba (Word, Excel stb.)
 • közvetlenül e-mailezhetőek (többféle formátumba: txt, RTF, BMP, JPEG, wmf) faxolhatóak, nyomtathatóak, lementhetőek a nyomtatványok közé.

Rendszerünk lekérdezési, statisztikakészítési módjai a következők:

1. Egyszerű lekérdezések (Feltételek szűrése)

Többféle lehetőség van az ún. audit-trail-re, vagyis a rögzített adatok auditálására, elemzésére, összefüggések felfedezésére, kezelésére, következtetések levonására. Az adatbázis böngésző felület jelenik meg az összes alapadatnál, az összes bizonylatnál, stb.

Az adatbázis böngésző segítségével a WinDirect vállalatirányítási rendszerben az összes - a böngészőn jelen lévő - információ alapján lehet keresni, szelektálni.
Innen is többféle adatexport-lehetőség adódik, az adatok tovább-feldolgozására, vagy kimutatások (listák, táblázatok) egyéni ízlés szerint készítésére. Ez nagy erőssége a rendszernek.

A bizonylatok áttekintési módjában alkalmazható szűrés (Feltételek) olyan eszközt ad a legegyszerűbb felhasználó kezébe is, amelynek segítségével könnyedén tudja leszűrni a számára lényeges adatokat, és egy gomb lenyomásával ráállhat az adatot tartalmazó bizonylatra is.

A gyakorlottabb felhasználók emellett és / vagy / nem logikai kapcsolatokkal is szerkeszthetnek lekérdezéseket!

2. Adatbányászat

Az Adatbányász arra a célra szolgál, hogy a vállalatirányítási rendszer mögött lévő adatbázisból, azaz a teljes adathalmazból jól célzott lekérdezésekkel információt szolgáltasson a felhasználók számára. Amennyiben a kívánt információ szóban megfogalmazható és olyan adatokra hivatkozik, amely a WinDirect adatbázisban létezik, akkor a rendszerből az le is kérhető.

A lekérdezés hatására az ERP rendszerbe be tudnak épülni öntanuló módon ezek az új lekérdezések és így gyakorlatilag a számunkra hasznos funkcionalitással tudjuk bővíteni a saját vállalatirányítási rendszerünket az egyéni ízlésünk szerint.

Az adatbázis böngésző kiváló tulajdonságai miatt ezen információ tetszőleges részére további válogatásokat, szűréseket, rendezéseket tehetünk, bármely adatra!

A böngészőben keletkezett eredeti, vagy szűrt adatokat kiexportálhatjuk továbbfeldolgozás céljából Excel felé, szöveges adatállomány felé és ezen keresztül tetszőleges más adatállományba, Word körlevél adatforrása lehet, és ad-hoc kimutatást készíthetünk.

Meghatározhatjuk, mely adatmezőket akarjuk kiexportálni, sőt azokkal még műveleteket is végezhetünk: összeadhatunk pl. összegeket, átlagot számolhatunk, pl. egy időszak forgalmának átlagát, és nagyobb mennyiség esetén automatikusan egyes mezők értékeit megszámoltathatjuk a rendszerrel.

A WinDirect adatbányásszal létrehozott lekérdezésekhez formázott űrlapok is szerkeszthetők. Némi tudással olyanok is, amelyeken keresztül adatbázis műveleteket is végre lehet hajtani (adatlétrehozás, szerkesztés, törlés). Ugyanakkor a böngészőhöz további kapcsolatokat, "linkeket" lehet definiálni, hogy az adott vezetői adatot akár valamelyik analitikus szinten ellenőrizni lehessen, a hozzá tartozó bizonylat(ok) adatait feltüntetve.

Tehát valódi auditálásokat, elemzéseket lehet produkálni az ERP rendszer mögött lévő adatbázis különféle részeiből. Lehetnek ezek a vállalat különféle vezetői rétegeinek szóló elemzések.

Legjelentősebb előny az, hogy az adatbányász modul birtokában akár helyben, a vállalatnál, helyi szakemberekkel is lehet bővíteni a rendszer tudását, valamint nem utolsó sorban az esetleges hibákat könnyű kiszűrni.

3. Analízis modul:

A WinDirect integrált vállalatirányítási rendszer Analízis moduljának alkalmazásával olyan összetett, állandóan bővülő, az új adatokat magába foglaló statisztikát készíthetünk, melyek például összegzik egy-egy időszak forgalmát, egy adott partner adott számláinak, rendeléseinek összértékét, megállapítják egy-egy termék átlagos eladási árát, komplex adathalmaz oszlopainak minimumát, maximumát, stb.

Fontos, hogy ezek az adatok automatikusan frissülnek!

Tehát ha pl. a vevő rendelések alapján nyilvántartjuk, ki mennyit rendelt tőlünk, akkor amint lezárunk egy vevői rendelést, annak értéke máris megjelenik az adott Analízis böngészővel létrehozott statisztikán!

A funkcióval lényegében egy OLAP kockát lehet létrehozni a WinDirect ERP segítségével. A kocka akármennyi dimenzióval rendelkezhet. A létrehozás a hagyományos OLAP-os rendszerektől gyökeresen eltérően - amelyek általában egy archivált állapoton, úgynevezett pillanatfelvételen (snapshot)-on dolgoznak - a WinDirect-ben az élő, naprakész adatokkal is lehet dolgozni, vagyis pillanatrakész elemzési állapot is létrehozható.
Az adatok szervezettsége hierarchikus, az aggregált értékek a hierarchián tovább-bonthatók, finomíthatók, úgynevezett lefúrási avagy "drill-down" technika segítségével.

Nagyszerű erénye az Analízis funkciónak, hogy egy adatbázis böngészőre épül, amely vagy egy beépített, vagy akár adatbányásszal létrehozott egyedi adathalmazt tartalmazhat.
Kihasználva a WinDirect "minden adatra lehet kérdezni / szűrni / válogatni" elvét, így az OLAP kockában megjelenített elemek is a lekérdezés adataitól függenek, így teljesen dinamikus és célirányú elemzések létrehozására alkalmas. Az öntanuló mechanizmus és a személyre szabhatóság, joghoz kötés ennél a funkciónál is kihasználható.

Az Analízis-böngésző a WinDirect vállalatirányítási rendszerben megtalálható minden bizonylaton és adatbányász-böngészőn. A már létező böngészők behívása egy adatbányászhoz teljesen hasonló ablakot hoz fel, ahol lehetőség van letölteni az adatokat, leszűrni azokat a feltételek gombbal, exportálni azokat, vagy akár az így megszűrt mezőket még tovább elemezni a böngésző saját Analízis-böngészőjével.

Több böngésző is egymásba ágyazható, az egyikkel kevésbé szűrjük meg az adatokat, az ebből származtatottakkal pedig - ezen adatok egy-egy részhalmazából készíthetünk statisztikát.

 

Vissza a WinDirect modulokhoz