Nem szeret a képernyőn olvasni? Töltse le pdf-ben a leírásokat innen:

 

A WinDirect Projektmenedzsment lehetőséget ad arra, hogy a vállalati folyamatokat projektszemlélettel is kezelhessük. Lényegében a folyamatokhoz tartozó bármely adat diszjunkt projektekre bontható.

A projekt munkaszám minden egyes bizonylaton (sőt a bizonylatok tételein) megjelenik, így teljesen finom analizálási lehetőség adódik a projekttel kapcsolatos beruházásokra, költségekre, nyitott és lezárt feladatokra vonatkozóan.
A rendszerben létrehozhatunk olyan bizonylatot, amelynek egyes tételei különböző projekt munkaszámokhoz lettek hozzárendelve. Maga a projekt munkaszámot is jelenthet. Mivel a főkönyv/kontrolling képes projekt/munkaszám szintű könyvelésre, kimutatásokra is, így gyakorlatilag naprakészen elemezhető a projekt állása.

A projektmenedzsment erősen összefügg a WinDirect vállalatirányítási rendszer Amanda moduljával, ahol a projekteket műveletekre bonthatjuk. A műveletek egymásra épülve, egymás után következve, de akár paralel is folyhatnak. Sőt, egy műveletbe tetszőleges mélységben további művelet(ek)et is beágyazhatunk. A műveletekhez lehet tetszőleges formátumú dokumentumokat, rajzokat, képeket, egyéb leírásokat csatolni.

Minden egyes műveleten, az anyagigény, az erőforrások kezelése (humán-, és eszköz), valamint egyéb gyűjtők megadása lehetséges. Előbbieknek a rendelkezésre állása, kapacitása, időbeli ütemezése, Gantt-diagramokon keresztüli tervezhetősége és követhetősége, utóbbinál pl. bérköltség vagy energiaköltség, stb. alapú gyűjtések lehetnek fontosak. Ezeknek a költségvonzata ugyancsak beépül a projekt önköltségébe!

A hangsúly tehát a projekt különféle közvetlen és közvetett tényezői, illetve azok költségvonzatainak elemzési lehetőségein van, a terv- és tényadatok kezelésén, ami által a minél precízebb önköltség a kontrollingba, főkönyvbe történő bedolgozását végzi el a WinDirect vállalatirányítási rendszer, elemzés céljából.

 

Vissza a WinDirect modulokhoz